Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

Lärare som står lutad över en elev

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.

Vi arbetar aktivt med att informera och vägleda dig i att se dina egna resurser, samhällets möjligheter och begränsningar så att du kan fatta väl genomtänkta beslut.

Du kan vända dig till oss med frågor om :

 • Gymnasieprogram och kurser
 • Examenskrav
 • Behörigheter till högre studier
 • Utbildningsvägar
 • Yrkesval och arbetsmarknad

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Anderstorpsgymnasiet

Anton Kemi

 • Bygg- och Anläggningsprogrammet
 • VVS och Fastighetsprogrammet
 • Fordon- och Transportprogrammet

Hanna Berglund

 • Samhällsvetenskapliga programmet

Marlene Eriksson

 • Estetiska programmet
 • Fjärrgymnasiet
 • Lärling

-------------------------------------------------

Baldergymnasiet

Maria Jaconelli

 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammets fjärde år
 • Yrkesintroduktion - YI

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • El- och energiprogrammet

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola
 • Vård- och omsorgsprogrammet

MarieLouise Norlund

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA
 • Språkintroduktion - SI

---------------------------------------------------

Kanalskolan

Lina Lundgren - Holmström

 • International Baccalorian - IB
 • NIU/LIU

Elin Lundström

 • Ekonomiprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA

-------------------------------------------------

Naturbruksgymnasiet

 

 • Naturbruksprogrammet

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola

En högskoleförberedande examen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Du kan även söka till många utbildningar inom yrkeshögskolan.

De krav du behöver uppfylla för en högskoleförberedande examen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program 2500 poäng.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

Många högskoleutbildningar kräver även särskild behörighet. Det innebär att du behöver läsa vissa kurser som är särskilt viktiga för just den utbildningen. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. Utbildningen ger dig även grundläggande behörighet till både yrkeshögskola och universitet om du inte aktivt väljer bort det.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program, 2500-2800 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng programgemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Individuellt val

Individuellt val är obligatoriskt på alla gymnasieprogram och omfattar 200 poäng. Du läser ditt individuella val under årskurs 2 och 3. Liksom alla andra kurser får du betyg i individuellt val efter avslutad kurs.

Alla kurser kommer inte att starta då det krävs ett tillräckligt stort antal elever för att kursen ska starta. Till vissa kurser är deltagarantalet begränsat. Observera att du inte kan välja kurser som redan ingår i ditt program.

Inriktningsval och programfördjupningsval

I vissa program förekommer inriktningsval och programfördjupningsval.

Inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program och som karaktäriserar programmet. Vad som gäller för de olika programmen och vilka inriktningar som erbjuds kan läsas på respektive programs sida.

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för programmets karaktär, dessa kurser ger utrymme för specialisering inom programmets karaktär. Vissa program erbjuder olika val av kurser och på vissa program är kurserna förvalda.

Krav för yrkesexamen

Eleven ska ha betyg på en utbildning som omfattar 2500-2800 poäng, varav godkända betyg i 2 250 p. I de godkända betygen ska följande ingå:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • Programgemensamma kurser om 400 poäng
 • Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå

Krav för högskoleförberedande examen

Eleven ska ha betyg på en utbildning som omfattar 2 500 p, varav godkända betyg i 2 250 p. I de godkända betygen ska följande ingå:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b eller 1c
 • Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå

Här får du som har funderingar kring studier och arbete efter gymnasiet några tips på användbara och intressanta webbsidor.

Alla länkarna öppnas i nytt fönster

Vux
Vuxenutbildningen i Skellefteå

www.folkhogskola.nu Länk till annan webbplats.
Sveriges folkhögskolor och deras utbildningar

www.arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.
Arbetsförmedlingen.
Lediga jobb, hur man skriver ansökningar, intressetest, yrkesbeskrivningar, arbetsmarknadsprognoser, utbildningar m.m.

www.csn.se Länk till annan webbplats.
Centrala studiestödsnämnden.
Information om studiemedelsbelopp och återbetalning m.m.

www.yhmyndigheten.se Länk till annan webbplats.
Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning. Information om utbildningar inom yrkeshögskolan. Varierade söktider. Varje skola sköter sin egen antagning.

www.studera.nu Länk till annan webbplats.
Jämföra program på högskolor och universitet. Anmälan till högskoleprovet och träna på gamla högskoleprov. Regler om behörighet och meritvärdering. Information om högskolestudier

www.antagning.se Länk till annan webbplats.
ansökan till högskola, information om högskolestudier och utbildningar

Senast uppdaterad: