Högskoleförberedande program

En högskoleförberedande examen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Du kan även söka till många utbildningar inom yrkeshögskolan.

De krav du behöver uppfylla för en högskoleförberedande examen är:

  • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program 2500 poäng.
  • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
  • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1.
  • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

Många högskoleutbildningar kräver även särskild behörighet. Det innebär att du behöver läsa vissa kurser som är särskilt viktiga för just den utbildningen. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Ska du söka ett yrkesprogram behöver du ha minst betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt 5 andra ämnen.

Ska du söka ett högskoleförberedande program måste du ha minst betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt minst 9 andra ämnen som varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Du får högst vara 19 år och du får inte ha avslutat ett gymnasieprogram eller likvärdig utbildning.

Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för antagningen. Dina betyg i ämnena värderas så här:

E = 10 poäng, D = 12,5 poäng, C = 15 poäng, B = 17,5 poäng, A = 20 poäng.

Poängen för dina 16 bästa betyg summeras och blir ditt meritvärde. Om ett program har fler sökande än platser är det meritvärdet som avgör vem som får plats.

Senast uppdaterad: