Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Programmen har olika inriktningar för att förbereda dig för ett nationellt program, en annan utbildning eller för att söka jobb.

Utbildningen kan innehålla både grundskoleämnen och gymnasiekurser. I utbildningen ingår praktik.

Sökbara inriktningar på Baldergymnasiet:

  • Försäljning och service - inriktning mot butiksarbete samt lager och logistik.
  • Vård och omsorg - inriktningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom vård och omsorg.

Sökbara inriktningar på Naturbruksgymnasiet:

  • Naturbruksprogrammet : Skog - inriktningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom skogsbruk och maskinkörning
  • Naturbruksprogrammet : Djur - Inriktningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom djurvård

Sökkod: IMYRK

Under förutsättning att nödvändiga beslut tas.

Senast uppdaterad: