Sök gymnasieutbildning utanför din hemkommun

Alla elever har rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller andra hand.

Förstahandsmottagning gäller för dig när du söker:

  • Program i din egen kommun
  • Till annan kommunal skola där programmet/inriktning du söker inte finns i din kommun.
  • Ett program på friskola
  • Program i en eller flera kommuner som din hemkommun har gjort ett avtal med - samverkansavtal
  • Program som har fått riksintag samt riksidrottsutbildningar (RIG)

Andrahandsmottagning gäller för dig som söker:

Program i andra kommuner, där samma program erbjuds i din hemkommun eller via samverkansavtal.

Vad spelar det för roll för dig som sökande?

De flesta kommuner tar emot andrahandssökande. Nackdelarna är i huvudsak två:

  1. Som andrahandssökande får du bara plats efter det att alla behöriga förstahandssökande har antagits. Finns det då inga platser kvar, ja då blir du inte antagen även om du har toppbetyg.
  2. Om skolan du söker ligger långt bort och du måste bo inackorderad på annan ort. Om du är andrahandsmottagen har du inte rätt till Inackorderingsbidrag.

Om du ska flytta inom eller till annan kommun

Om du flyttar inom Skellefteå kommun efter att du lämnat in din ansökan så ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagningskansliet i Vindeln för att meddela ny adress.

Om du och din familj planerar att flytta till en annan kommun kontaktar du din studievägledare för att få blankett om flyttavisering. Ta kontakt med antagningskansliet i Vindeln och informera dem om din nya adress.

Antagningskansliet skickar då din ansökan till din nya hemkommun. Ju snabbare den nya adressen kommer in till Antagningskansliet, desto säkrare blir det att du kommer in på dit förstahandsval i den nya hemkommunen.

Gymnasial samverkan och Interkommunal ersättning

För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelever.

Läs mer om Gymnasial samverkan och Interkommunal ersättning

Senast uppdaterad: