Yrkesförberedande program

Yrkesförberedande betyder att du ska kunna börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. Dessa utbildningar ger också grundläggande behörighet till yrkeshögskola och universitet.

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. Utbildningen ger dig även grundläggande behörighet till både yrkeshögskola och universitet om du inte aktivt väljer bort det.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

  • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program, 2500-2800 poäng.
  • Lägst betyg E i 400 poäng programgemensamma ämnen.
  • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
  • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
  • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: