Viktigt att veta om gymnasiet

Alla gymnasieprogram är treåriga och har olika inriktningar. Dina möjligheter att välja kurser som ger dig behörighet till högskolan varierar beroende på vilket program du går.

Gymnasiegemensamma ämnen

De kurser som är obligatoriska på alla program är

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • idrott och hälsa
 • samhällskunskap
 • religionskunskap
 • naturkunskap
 • historia

Dessutom är individuellt val och gymnasiearbete obligatoriska på alla program.

Programgemensamma ämnen

Är olika för varje program. Det är de programgemensamma ämnena som gör respektive utbildning speciell.

Kurser

Varje ämne består av en eller flera kurser. Varje kurs omfattar minst 50 gymnasiepoäng. Antalet poäng är ett mått som talar om vilken omfattning kursen har.

Betyg

Betygen är, precis som i grundskolan, kunskaps- och målrelaterade. Det betyder att betygen sätts efter mål för varje betygsnivå och kurs. Betyg ges efter varje avslutad kurs. Betygsskalan har sju steg: A - F. Om du har fått betyget F på en kurs har du rätt att göra en prövning under gymnasietiden för att få godkänt betyg (E eller högre). Om du får E (godkänd) eller högre betyg i en kurs måste du vänta till efter gymnasiet för att göra prövning för högre betyg.

Examen

Ditt mål är att ta en gymnasieexamen, antingen en yrkes- eller högskoleförberedande examen, och för det krävs det betyg i kurser som omfattar 2500 poäng, varav godkända betyg i 2250 poäng.

Yrkesexamen

I de godkända betygen ska följande kurser ingå:

 • svenska eller svenska som andraspråk 1
 • engelska 5
 • matematik 1
 • programgemensamma kurser om 400 poäng
 • godkänt gymnasiearbete.

Högskoleförberedande examen

I de godkända betygen ska följande kurser ingå:

 • svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • engelska 5 och 6
 • matematik 1
 • godkänt gymnasiearbete.

Individuell studieplan

Alla elever som börjar gymnasiet får en individuell studieplan. Den hjälper både dig och skolan att planera bättre. Du får sedan bygga vidare på din studieplan under tiden på gymnasiet allt eftersom du väljer inriktning, ämnen och kurser. Du har möjlighet att diskutera din studieplan med studievägledare eller mentor.

Bra att veta om högskolan

www.studera.nu Länk till annan webbplats.

Bra att veta om Yrkeshögskolan

Länk till Yrkeshögskolemyndighetens hemsida
www.yhmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Studieekonomi

Studiebidrag

Studiebidraget betalas ut automatiskt och du behöver inte lämna in någon ansökan om det. Beloppet utbetalas för närvarande under högst tio månader per år. Studiebidraget kan dras in helt eller delvis om du har för stor frånvaro.

Reseersättning och inackorderingstillägg

Läs mer om reseersättning och inackorderingstillägg här.

Att söka till annan kommun/ort

Riksrekryterande utbildningar tar emot sökande från hela landet. Riksrekryterande innebär också att kommunen är skyldig att betala utbildningskostnaden för programmet. Till dessa utbildningar hör bland annat Riksidrottsgymnasium och IB.

Att söka ett nationellt program i en annan kommun

Om du vill gå ett nationellt program som inte finns på din hemort så har du rätt att söka till den ort där det finns.

Frisök

Du kan söka till program i andra kommuner även om de finns i hemkommunen. Om det finns lediga platser kan du bli antagen.

Är du nyfiken och vill veta mer om att ansöka till ett gymnasieprogram utanför kommunen?

Sök till gymnasieutbildning utanför hemkommunen

Friskola

Till friskola kan du söka oberoende av vilken kommun den ligger i.

Observera att…

Skellefteå kommun har samverkansavtal med alla kommuner i Västerbotten. Det innebär att du kan söka nationella program i vilken kommun som helst i Västerbotten.

Senast uppdaterad: