Så här använder du lärportalen Unikum

Unikum är förskolans och skolans verktyg för pedagogisk dokumentation och kommunikation med hemmet.

I Skellefteå kommun är Unikum en gemensam lärplattform för alla förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningen.

Den fungerar med datorer, surfplattor och smarta telefoner. Plattformen kan användas i webbläsare och finns även att ladda ned som app. Du laddar ner appen "Unikum Familj" där du hittar appar för iPhone och androidtelefoner. Unikum familj finns tillgänglig på både svenska och engelska.

Edlevo används som är ett komplement till Unikum. Där anmäler du frånvaro och hanterar ditt barns schema i förskola och fritidshem. Har du barn under 18 år i gymnasiet har du även tillgång till ditt barns studieplan och betyg i appen.

Du loggar in och identifierar dig genom att klicka på Bank-id (e-legitimation).

Saknar du svenskt personnummer kan du logga in i Unikum (både webbläsare och app) med sms, läs mer i boxen "Logga in i Unikum via sms".

I appen Unikum familj ser du det här:
Den första sidan du möts av när du loggar in, är din startsida. I listen längst ner finns en cirkel med dina initialer. Är du vårdnadshavare till flera barn, kan du här välja vems startsida du vill se. På startsidan ser du sådant som läraren skickat ut, t.ex. meddelanden, planeringar osv. Tänk på att skolan kan ha valt att skicka meddelande till enbart dig som vårdnadshavare. Du behöver då växla till din egen startsida för att se meddelandet.

appen unikum familjs menyrad

Start- en överblick av meddelanden, kom ihåg och lärlogg.

Kom ihåg- kan du se när läraren har lagt in ett tidsbestämt meddelande tex. idrott, läxor osv. Där får du en översikt över barnets tidsbestämda aktiviteter.

Mer- finns fler funktioner i appen till exempel ”Samtalet”, ”Schema” och ”Kunskaper”.

Under ”Mer” finns även Kontaktlistor. Där hittar du kontaktuppgifter till ditt barns lärare och eventuellt andra vårdnadshavare. Kommunikation med lärare sker via mejl. Om du vill att andra vårdnadshavare ska se dina kontaktuppgifter går du in under ”Profil”-> ”Redigera” och bockar ur rutan där det står ”dölj mina
kontaktuppgifter så att bara skolans personal kan se dem”

Symbolerna för ”Frånvaro” och ”Lämna/Hämta” används inte. Frånvaro och schema för fritids/förskola görs i appen Edlevo.

Du kan själv styra vilka två knappar som ska synas på listen längst ner i appen till höger och vänster om namnet. Håll på den knappen du vill ändra och det kommer upp val. ​Klicka på den knapp du vill se och klicka Klar. Vill du ändra den andra knappen upprepa 1-3.

Övriga knappar ligger under ”Mer”.

Länk till filmklipp "Unikum familj". Länk till annan webbplats.

Observera att Frånvaro anmäls i appen Edlevo för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasiet.​

Om du väljer att logga i Unikum via webben så kan du göra det på två olika sätt:

1. Direktlänk, se knapp nedan.

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
  • Välj sedan ”Logga in på Unikum”. Sök efter Skellefteå kommun i listan.
  • Välj “Andra sätt att logga in” och leta åt ”Skellefteå kommun för vårdnadshavare” i listan.
    Nästa gång du loggar in kommer du se Skellefteå kommun direkt i listan.

För att logga in i Unikum krävs att du har e-legitimation (Bank-ID).
Saknar du e-legitimation (Bank-ID), kontakta kundtjänst 0910-735000.

I Unikum på webben kan du se detta:
Du möts först av din startsida som ger en översikt över vad som är aktuellt nu. Du kommer tillbaka hit när du klickar på ditt namn längst upp till vänster på denna sida. Notiser hittar du till höger om ditt namn.

Klickar du på ditt barns namn kommer du barnets startsida. Genom att klicka på det du ser på startsidan kan du komma vidare och fördjupa dig till exempel flikarna för Planeringar, Kunskaper och Samtalet.

Bild som visar en vårdnadshavares startsida i Unikum

På startsidan finns även barnets klass och grupper. Genom att klicka på en klass eller gupp och välja Kontaktlista så hittar du kontaktuppgifter till lärare och andra elevers vårdnadshavare.

Bild över kontaktlista i Unikum

Saknar du svenskt personnummer kan du logga in i Unikum med sms, då väljer du alternativet ”Logga in med sms”.

 

Bild som visar inloggningssidan

Får du problem med sms-inloggningen, kontakta kommunens kundtjänst på 0910-735000.

Kontrollera att din e-postadress och ditt telefon- och mobilnummer i Unikum stämmer. Det är viktigt att du har en e-postadress inlagd så du får den information som verksamheten skickar till dig.

Om dina kontaktuppgifter saknas eller är felaktiga så ska du uppdatera dem via vår e-tjänst.

Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)

Du kan även uppdatera uppgifterna i Edlevo. Uppgifterna överförs till Unikum under natten. Om ditt namn eller din adress inte stämmer ska du kontakta Skatteverket.

I Edlevo registrerar du frånvaro och hanterar ditt barns schema i förskola och fritids. Har du barn under 18 år i gymnasiet har du även tillgång till ditt barns studieplan och betyg i Edlevo.

Edlevo finns som app och du laddar ner den där du hittar appar för iPhone och androidtelefoner. Appen finns tillgänglig på svenska och engelska.

Edlevo går också att nå via webben på webbsidan Edlevo. Länk till annan webbplats. Inloggning sker med BankID.


Vad hanteras i Unikum familj och vad hanteras i Edlevo i förskolan?
Funktion Edlevo Unikum Familj

Ta emot meddelanden och information från förskolan


x

Registrera/ändra barnschema

x


Anmäla frånvaro

x


Ta del av förskolans planeringar


x

Ta del av förskolans dokumentation


x


Vad hanteras i Unikum familj och vad hanteras i Edlevo i grundskolan?
Funktion Edlevo Unikum Familj

Ta emot meddelanden och information från skolan


x

Anmäla frånvaro

x


Registrera/ändra/ta del av skol- och fritidshemsschema

x


Ta del av planeringar


x

Ta del av skolans dokumentation


x

Ta del av skolschema

x

x


Vad hanteras i Unikum och vad hanteras i Edlevo på gymnasiet?
Funktion Edlevo Unikum Familj

Ta emot meddelanden och information från skolan


x

Anmäla frånvaro

x


Ta del av skolschema

x

x

Ta del av studieplan/betyg

x


Ta del av skolans dokumentation


x

Frågor och svar

Här hittar vårdnadshavare e-postadress till elevens lärare:


Appen Unikum familj: under prickarna Mer i nedre högra hörnet och därefter välja Kontaktlistor.

meny för Unikum familj

Inloggad i webbläsare: på barnets startsida finns barnets klass och grupper. Välj en klass eller grupp och välj fliken "Kontaktlista" för att se lärares e-postadress. Lärares kontaktuppgifter finns längst ned i kontaktlistan.

unikum familj kontaktlista

Barnets individuella schema kan du se i appen Unikum familj. Funktionen Schema finns under prickarna Mer i menyn till höger.

För att se en klass schema kan du i appen Unikum familj, under Externa verktyg välja Schema. Då kommer du via en extern länk till Schemavisaren och kan söka fram önskad skola och klass.

I Unikum kan följande funktioner användas av vårdnadshavare:

  • se och läsa Meddelande och Lärlogg från skolan
  • följa sitt barns lärande under Kunskaper
  • utvecklingssamtal: när skolan startar samtalsprocessen finns möjlighet att boka tid för utvecklingssamtal, utvärdera tidigare överenskommelser och föreslå nya
  • ta del av planeringar om läraren väljer att lägga detta i Unikum
  • se sitt barns schema

Frånvaroanmälan sker i Edlevo-appen. Här finns en instruktion hur du går tillväga. , 578.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ifall vårdnadshavare inte kan använda e-tjänsten så ska frånvaroanmälan ske genom att ringa kundtjänst, 0910-73 50 00.

Ett familjehem på uppdrag av Skellefteå kommun ska kontakta barnets socialsekreterare. Är uppdraget från en annan kommun ska berörd socialsekreterare höra av sig till Skellefteå kommuns kundtjänst.

Bonusföräldrar kan inte få tillgång till Unikum eller Edlevo. Det är endast vårdnadshavare, familjehem och godeman som får tillgång.

Enligt dataskyddsförordningen GDPR ska uppgifter om enskilda personer hanteras med stor försiktighet och inte vara tillgängliga för fler än de som har rätt att ha tillgång till uppgifterna. Bonusföräldrar har enligt föräldrabalken inga juridiska rättigheter till information om enskilda barn/elever.

Länken som följer med mejlnotisen från Unikum är klickbar. Dock krävs det att du är inloggad i Unikum för att du ska kunna se meddelandet. Så för att komma vidare så behöver du först logga in i webbläsaren på Unikum och sen kan du klicka på länken i mejlet. 

Leverantören jobbar på en smidigare lösning för detta. Enklast nu är att läsa meddelanden i appen eller som inloggad i webbläsaren.

Modulen Kunskaper i Unikum är den plats där lärarna löpande gör bedömningar av elevernas kunskaper. När läraren sedan är klar med bedömningen, så publiceras bedömningen och blir synlig för elev och vårdnadshavare.

Vad betyder bedömningarna?

Godtagbara kunskaper: Eleven har godtagbara kunskaper för den aktuella årskuren/kursen. Används när elevens kunskaper motsvarar vad som förväntas av en elev i den aktuella årskursen/kursen.

Ännu ej godtagbar kunskapsnivå: Eleven når inte lägsta kriterier i ämnet eller kursen/F-nivå. Det anger att elevens kunskaper inte utvecklas i den takt som förväntas för att nå godtagbar nivå för årskuren eller kursen. Det är även en signal till läraren att se över elevens behov av extra anpassning.

Mer än godtagbara kunskaper (används endast i grundskolan): Eleven har mer än godtagbara kunskaper för den aktuella årskursen. Används när eleven nått de lägsta aktuella kunskapskraven i läroplanen och utvecklas mot högre nivåer.

Senast uppdaterad: