Kursstarter för gymnasiekurser

Kurserna tillhör olika startgrupper där varje startgrupp har olika antal kursstarter. Se vilken startgrupp kurserna tillhör nedan samt vilka kursstarter som startgrupperna har. Det startar oftast inte en ny grupp vid varje antagning utan du går in i en pågående grupp.

Ansök till gymnasiekurs (Klassrum och Flexibel) (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sista ansökningsdag för kurser på Extern distans är tre veckor innan kursstart och de kurserna startar var femte vecka.

Startgrupp 1

Kurser i Startgrupp 1:

 • Biologi 1 (Deldistans)
 • Fysik 1 (Deldistans)
 • Fysik 2 (Deldistans)
 • Kemi 1 (Deldistans)
 • Komvuxarbete (Deldistans)
 • Matematik 1b (Deldistans)
 • Matematik 2b (Deldistans)
 • Matematik 3c (Deldistans)
 • Matematik stöd (Dagkurs)
 • Naturkunskap 1a2 (Deldistans)
 • Naturkunskap 1b (Deldistans)
 • Naturkunskap 2 (Deldistans)
Startgrupp 1 kursstarter

Kursstart

Ansökningsperiod

12 augusti

10 maj - 9 juni
Sen antagning 10 juni - 4 augusti

16 september


21 oktober


25 november


Startgrupp 2


Kurser i Startgrupp 2:

 • Engelska 5 (Dagkurs)
 • Engelska 6 (Dagkurs)
 • Engelska 6 (Deldistans)
 • Företagsekonomi 1 (Deldistans)
 • Historia 1a (Dagkurs)
 • Historia 1b (Dagkurs)
 • Samhällskunskap 1a1 (Deldistans)
 • Samhällskunskap 1a2 (Deldistans)
 • Samhällskunskap 1b (Deldistans)
 • Svenska 1 (Dagkurs) Dagkurs hålls inte våren 2024.
 • Svenska 1 (Deldistans)
 • Svenska 2 (Dagkurs) Dagkurs hålls inte våren 2024.
 • Svenska 2 (Deldistans)
 • Svenska 3 (Dagkurs) Dagkurs hålls inte våren 2024.
 • Svenska 3 (Deldistans)
 • Svenska som andraspråk 1 (Dagkurs)
 • Svenska som andraspråk 1 (Deldistans)
 • Svenska som andraspråk 2 (Dagkurs)
 • Svenska som andraspråk 2 (Deldistans)
 • Svenskasom andrasspråk 3 (Dagkurs)
 • Svenska som andraspråk 3 (Deldistans)
Startgrupp 2 kursstarter

Kursstart

Ansökningsperiod

12 augusti

10 maj - 9 juni
Sen antagning 10 juni - 4 augusti

16 september


21 oktober


Startgrupp 3

Kurser i Startgrupp 3:

 • Matematik 2b (Dagkurs)
Startgrupp 3 kursstarter

Kursstart

Ansökningsperiod

12 augusti

10 maj - 9 juni
Sen antagning 10 juni - 4 augusti

Kurser som anordnas av externa utbildningssamordnare har en mer flexibel studietid och kursstarter.

Ansökan

Till ansökan ska alltid en betygskopia från tidigare utbildning/studier bifogas. Detta gäller för varje ansökningsperiod. Vid sen ansökan kan antagning ske i mån av plats.

Betygshandlingar laddar du upp i din webbansökan alternativt lämnar in på Vuxenutbildningen kundtjanst@skelleftea.se

Boende i annan kommun än Skellefteå? Läs mer här.

Förkunskaper

För att vara behörig till utbildning på gymnasial nivå krävs, med några få undantag, grundskolekunskaper eller motsvarande. Kontakta oss vid osäkerhet om du uppfyller förkunskapskraven.

Till vissa fristående gymnasiekurser krävs tidigare kunskaper i ämnet. Kontrollera alltid att du uppfyller förkunskapskraven till sökta kurser/utbildningar.

Antagning/urval

Den som har lägst betyget G/E i en kurs kan ej antas på nytt till samma kurs.

Det finns ingen platsgaranti.

Vid fler sökande än antal studieplatser görs ett urval enligt Förordningen om kommunal vuxenutbildning 3 kap 7-8§.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas via e-post senast tre veckor efter sista ansökningsdag till respektive utbildning. Beskedet skickas till den e-postadress du angett i din ansökan.

Detta har du rätt till enligt skollagen 20 kap

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå

 1. 11 § En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
  är bosatt i landet
 2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan
 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå

19 § En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 20 § och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan enligt 16 kap. 27 § men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet.

För övriga utbildningar på gymnasial nivå gäller vad som står i vuxenutbildningsförordningen 3 kap

Urval

7 § Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Sen ansökan

Efter sista ansökningsdag kan vissa utbildningar öppna för sen ansökan. Detta sker till största del på grund av att det kan finnas platser kvar. Sena ansökningar behandlas och prioriteras efter datum för inkommen ansökan, men först efter att ansökningarna som inkom i tid behandlats. Om du gör en sen ansökan och den ej är komplett kommer du inte att få någon påminnelse om att komplettera. Samma krav om behörighet gäller.

Senast uppdaterad: