Gymnasiekurser

Gymnasiekurser är till för dig som vill återuppta avbrutna studier, behöver behörighet för högre utbildning eller behöver kompetens inom ett visst ämne.

Läsperioder på VUX

Gäller dag-, fjärrdistans- och närdistanskurser inom Sverige.
(Sista ansökningsdag för webbkurser är tre veckor innan kursstart)

Alla kurser pågår under 20 veckor

Blockschema

Blockschemat talar om vilka dag-, fjärrdistans- och närdistanskurser som erbjuds för den aktuella läsperioden samt vilka kurser som går att kombinera. Distanskurser fungerar endast inom Sverige.

Här hittar du blockschemat

Mer information om samtliga studieformer hittar du längre ned på denna sida.

Studietakt

Så här många poäng behöver du läsa i varje läsperiod för att uppnå olika nivåer av studietakt:

25% studietakt = 100-150 poäng
50% studietakt = 200-250 poäng
75% studietakt = 300-350 poäng
100% studietakt = minst 400 poäng

Kurserna går att studera i olika takt, heltid (100%), halvtid (50%) eller deltid (25% eller 75%). Söker du flera kurser kan du antingen läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt.

Läs mer om studietakt här

Studiemedel

Sök studiemedel från CSN. Tänk på att heltidsstudier kräver 20 poäng per vecka. På CSN.se kan du få information om vilka olika studiestöd som finns och kan passa dig. Det kan vara ett generellt studiemedel, högre bidrag eller studiestartsstöd.

Gymnasiekurser

Se vilka kurser och i vilken studieform som erbjuds på VUX under knapparna nedan, antingen som Dagkurs, Fjärrdistans eller Närdistans. Webbkurser är på distans och innebär mycket självstudier men det finns även kurser på VUX som är möjliga att kombinera med till exempel arbete. Mer information finns under knapparna nedan. Ytterligare information runt kursen får du vid kursstarten.
Har du frågor runt upplägg eller annat kring din kurs, hör av dig till vux@skelleftea.se, så får du kontakt med den lärare som har kursen.

För dig som vill studera med lärarledda lektioner och tillsammans med kurskamrater. Schemalagd klassrumsundervisning dagtid en gång per vecka samt en kortare lektion online per vecka, se vilka tider som gäller under blockschemat. Tillgång till dator (eller läsplatta med tangentbord) är ett krav. Mer information får du vid kursstart. För elever som visar snabb progression finns möjlighet att läsa kursen på kortare tid efter samråd med lärare.

Om du väljer att kombinera dagkurser och närdistanskurser ur samma block enligt Blockschemat så kommer du ha mycket mindre tid till handledning i närdistanskurserna. Detta för att dagkurserna har närvaro på sina lektioner.

Detta gäller endast Matematik 2b:

Ifall du vill ha vanliga genomgångar på skolan väljer du Ma2b Dagkurs (Dag) enligt Block 3, nya kurser startar i januari och augusti. Du bör i så fall kunna närvara de flesta lektionerna. Ingen tillgång till dator behövs. Om du inte har möjlighet att komma på de lektioner som erbjuds enligt Block 3 ska du välja Ma2b på Närdistans.

Här kan du se vilka kurser som erbjuds:

 • Engelska 5, 100p**
 • Engelska 6, 100p
 • Historia 1b, 100p**
 • Matematik 2b (finns även som närdistans)
 • Svenska som andraspråk 1, 100p
 • Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Svenska som andraspråk 3, 100p
 • Svenska 1, 100p
 • Svenska 2, 100p
 • Svenska 3, 100p
 • Företagsekonomi 1, 100p - första start januari 2023

**Du kan inte läsa Engelska 5 och Historia 1b som dagkurser samtidigt.

Här hittar du blockschemat

Ansök till gymnasiekurs (dag-, fjärrdistans- och närdistanskurs) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fjärrdistans är ett distansalternativ med regelbunden lärarkontakt, två timmar per vecka schemalagt, vanligtvis mellan kl. 16 och 18. Då träffas läraren och eleverna via videolänk för ett lektionspass, men i övrigt följer kursen ett webbaserat distansupplägg. Viss examination sker på plats.

För att kunna genomföra en fjärrdistanskurs behöver du tillgång till dator med god internetuppkoppling, webbkamera och headset för interaktion med lärare och klasskamrater samt god datorvana, avsatt tid och självdisciplin.
Du behöver vara inom Sverige för att det ska fungera.

Här kan du se vilka kurser som erbjuds på fjärrdistans:

 • Engelska 6, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Komvuxarbete, 100p - Fjärrdistans (Fd) Beviljas endast om du har 500p kvar till examen eller mindre
 • Samhällskunskap 1a1, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Samhällskunskap 1a2, 50p - Fjärrdistans (Fd)
 • Samhällskunskap 1b, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska som andraspråk 1, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska som andraspråk 2, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska som andraspråk 3, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska 2, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska 3, 100p - Fjärrdistans (Fd)

Du kan se vilka tider som kurserna har handledning i Blockschemat. Det går inte att läsa två fjärrdistanskurser som har handledning samma tid.

Här hittar du blockschemat

Ansök till gymnasiekurs (dag-, fjärrdistans- och närdistanskurs) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valfria handledningstillfällen erbjuds flera gånger i veckan, gå på så många du behöver för att klara kursen. Inga handledningspass är obligatoriska vilket gör att du kan kombinera studier med arbete men obligatoriska prov och eventuellt laborationer ingår i kurserna och bokas in när det passar vid de tider som erbjuds. Viss handledning erbjuds online. Elever i Naturkunskap är välkomna när det är Biologi på schemat och tvärtom. Elever i Fysik 1 är välkomna när det står Fysik 2 på schemat och tvärtom. 

Om du väljer att kombinera dagkurser och närdistanskurser ur samma block enligt Blockschemat så kommer du ha mycket mindre tid till handledning i närdistanskurserna. Detta för att dagkurserna har närvaro på sina lektioner. Du behöver vara inom Sverige för att det ska fungera.

För elever som visar snabb progression finns möjlighet att läsa kursen på kortare tid efter samråd med lärare.

Detta gäller endast Matematik 2b:

Ifall du vill ha vanliga genomgångar på skolan väljer du Ma2b Dagkurs (Dag) enligt Block 3, nya kurser startar i januari och augusti. Du bör i så fall kunna närvara de flesta lektionerna. Ingen tillgång till dator behövs. Om du inte har möjlighet att komma på de lektioner som erbjuds enligt Block 3 ska du välja Ma2b på Närdistans.

Här kan du se vilka kurser som erbjuds:

 • Biologi 1, 100p - Närdistans (Nd)
 • Fysik 1, 150p - Närdistans (Nd)
 • Fysik 2, 100p - Närdistans (Nd)
 • Kemi 1, 100p - Närdistans (Nd)
 • Kemi 2, 100p - Närdistans (Nd)
 • Matematik 1a, 100p - Närdistans (Nd)
 • Matematik 2b, 100p - Närdistans (Nd) - även som dagkurs
 • Matematik 3c, 100p - Närdistans (Nd)
 • Naturkunskap 1a2, 50p - Närdistans (Nd)
 • Naturkunskap 1b, 100p - Närdistans (Nd)
 • Naturkunskap 2, 100p - Närdistans (Nd)

Det går att läsa flera NV-kurser parallellt. Se tid för handledning med mera, i Blockschemat ovan.

Här hittar du blockschemat

Ansök till gymnasiekurs (dag-, fjärrdistans- och närdistanskurs) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du förberedelsematerial för matematiken.

Webbkurser på grundläggande och gymnasial nivå för dig som vill söka kurser som inte erbjuds som dag-, fjärrdistans- och närdistanskurs, eller om de studieformerna inte passar dig.

Det är väldigt viktigt att du fyller i ansökan bra och att du skriver en tydlig motivering i din ansökan.

Sista ansökningsdag för webbkurser är tre veckor innan kursstart.

När du ansöker till en webbkurs via e-tjänsten får du berätta vem du är, vilken kurs du vill läsa, när du vill börja och i vilken takt du vill läsa.

Denna ansökan är endast till för webbkurser. Observera att du inte kan söka dag-, närdistans- och fjärrdistanskurser i denna e-tjänst.

Utbud yrkeskurser genom Astar , 102.1 kB.

Utbud gymnasiekurser genom Hermods , 141.8 kB.

Utbud grundkurser genom Hermods , 87.4 kB.

Viktig information för dig som läser webbkurser i syfte att komplettera ansökan till högskola/universitet:
Våren 2023:
För att vara garanterad att betygen ska hinna komma in till antagning.se innan sista kompletteringsdag så får slutdatum på webbkurser vara senast den 4 november. Då måste även den muntliga examinationen vara genomförd samt eventuella nationella prov eller andra praktiska moment, vilket du som elev ansvarar för att planera.

Vad behöver jag för att kunna läsa en webbkurs?

 • en mejladress
 • tillgång till egen dator med internetuppkoppling
 • tillgång till webbkamera och headset för examination med lärare
 • god datorvana
 • tid och självdisciplin

Det är viktigt att du är studiemotiverad, att du har förutsättningar att studera på egen hand och att du är medveten om att resultatet på den ansökta webbkursen påverkar möjligheten till fortsatta studier.

Kursstart och studietakt

Du kan välja mellan att studera på 25 procent, 50 procent (halvtid), 75 procent eller 100 procent (heltid). I e-tjänsten ser du vilka startdatum du kan välja på. Till hösten 2022 erbjuds kursstart var femte vecka.

Vi kan behöva se dina betyg

Om du inte har gått på en kommunal gymnasieskola i Skellefteå kommun behöver du bifoga en kopia på dina betyg när du ansöker till webbkurs.

Antagningsrutiner för webbkurs

Rektor beslutar om antagning. Senast en vecka innan kursstart skickar skolan ut ett antagningsbesked via e-post. Du söker själv studiemedel och ansvarar för att meddela CSN om eventuella förändringar som kan påverka studiemedlet. Skolan meddelar CSN att studierna startat. När kursen är klar och betyg har registrerats så skickar skolan uppgifterna till Universitets- och högskolerådet (UHR). Om du vill ha ut ditt betyg kontaktar du VUX via e-post.

Om din kurs har avbrutits och du vill återuppta den så ska du skicka ett mejl till vux@skelleftea.se

Nationella prov

Obligatoriskt nationellt prov förekommer i Matematik 1-4, Engelska 5 och 6 samt Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3.

I kurser där nationella prov ingår, skall eleven kontakta Hege Pettersen hege.pettersen@hermods.se och boka skrivtid, uppge namn, personnummer och önskat provdatum. Mer information om nationella prov få du i separat brev när du antagits till kursen.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut via mejl av skolan senast en vecka innan kursstart. Kurs- och studieinformation till antagna elever skickas ut av utbildningsanordnaren dit eleven blivit antagen.

Förändringar av studieplan

Du kan förlänga din kurs ett begränsat antal gånger. Om du vill förlänga eller avbryta en kurs, kontakta vux@skelleftea.se.

Byte av kurs eller planera kurser

Vid byte av kurs eller vill du få hjälp att planera kurser, kontakta studievägledare på CV - Centrum för vägledning.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se