Barnskötare - kombinera arbete och studier

Vill du utbilda dig till barnskötare? Här finns en utbildning som möjliggör att redan under studietiden komma ut i arbetslivet och få lön

I Skellefteå händer mycket och framtidstron är ovanligt stark. Stora etableringar, växande företag, nyfikna start ups, och en vardag där det är enkelt att få tiden att räcka till, gör att fler vill arbeta och bo här än någonsin tidigare. Vill du vara med och bygga framtidens förskola och jobba för att ge barnen bästa möjliga start i livet?

Nu erbjuder vi en unik utbildningsmöjlighet, där du studerar till barnskötare i anpassad takt, kombinerat med en anställning med lön på en förskola i Skellefteå kommun.

Preliminärt öppnar ansökan April 2024

Information om utbildningen

På denna utbildning studerar du med 75% studietakt för att möjliggöra kombination med arbete.

Utbildningen till Barnskötare ger dig grundläggande kunskaper om bland annat pedagogik, pedagogiskt arbete och specialpedagogik. I kurserna för utbildningen får du bland annat lära dig om barns lärande och utveckling, människors olika levnadsvillkor, kommunikation, konflikthantering, och att pedagogiskt planera, leda, dokumentera och utvärdera aktiviteter.

Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare. Som barnskötare arbetar du vanligtvis i den pedagogiska verksamheten i förskolan med att främja barns utveckling och lärande under den första viktiga tiden i deras liv. Att skapa trygghet och stimulera utveckling är centrala delar för att barn ska ges förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag.

Utbildningen är även en utmärkt grund för fortsatta studier till exempelvis förskollärare eller lärare.

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Utbildningen genomförs på svenska och det är viktigt att du har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. För det behöver du ha kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk som motsvarar grundläggande utbildningsnivå.

Om du saknar betyg på den motsvarande nivå som anges i behörighet, finns möjlighet att styrka dina kunskaper genom ett nivåtest,  läs mer på Nivåbedömning och följ anvisningarna.

För att ha möjlighet att gå utbildningen behöver du också senast vid utbildningsstart ha folkbokfört dig i Skellefteå kommun.

Jobbansökan

Om du blir antagen till utbildningen kommer du också att få anvisningar om hur du ansöker om anställning inom förskolan i Skellefteå kommun. Vi erbjuder heltidsanställningar i grunden, med tjänstledigt på deltid för studier på utbildningen.

För anställning inom förskolan och för att få göra praktik krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Du får information av oss om hur du skaffar detta om du blir antagen.

Digitala arbetssätt

Grundläggande datorvana är bra för denna utbildning. För att genomföra utbildningen behöver du tillgång till en egen dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset för interaktion med lärare och klasskamrater. Notera att de digitala verktyg som används på VUX inte fungerar med Chromebook.

Du läser kurser via lärplattformen Valiweb Vux där studiematerial och studieuppgifter finns tillgängliga. I utbildningen studerar du två kurser parallellt och med 75% studietakt vilket innebär ca 30 timmar studietid per vecka.

Du har en lärarledd lektionsdag per vecka (fredag), 8:30 – 16:00. Dessa lektionsdagar är obligatoriska och kommer vanligtvis äga rum på Campus i Skellefteå. Vissa moment kan genomföras digitalt via Microsoft Teams. Under digitala träffar förväntas du ha webbkameran på.

Om du har erbjudits anställning inom kommunal förskola i Skellefteå innebär det att du arbetar 40 % eller 60 % på en förskola. Övrig tid används för hemstudier och medverkan på en lektionsdag varje vecka. Många studieuppgifter kopplas till ditt arbete på förskolan och kan delvis genomföras under arbetstid.


Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en del i utbildningen. APL innebär ett praktiskt övande i en verksamhet, där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. APL genomförs på en förskola under utbildningen. Om du inte har en anställning omfattar APL totalt 16 veckor, fördelade på tre perioder och innebär ett snitt av 35 tim/vecka. Om du erbjudits en anställning justeras omfattningen av din APL genom det lärande du tillgodogör dig genom ditt arbete.

För att genomföra APL krävs utdrag ur belastningsregistret. Du får information av din lärare om hur du införskaffar detta.

Utbildningen omfattar 1300 gymnasiepoäng för yrkeskurser. Utbildningsstarter erbjuds i början av året och början av hösten.

För den som redan har betyg i en kurs som ingår i utbildningen finns ett urval av alternativa kurser att tillgå för att uppnå heltidsstudier om så önskas.

Studieperioder och studieuppehåll

Observera att nedanstående studieperioder är preliminära och exakta datum kan komma att justeras.

Studieperioder för utbildningsstart vecka 34 2023

  • Självstudier under jul- och nyårsperioden
  • Studieuppehåll under sommaren
  • Studietakt: 75% i kombination med arbete eller enbart studier
  • Antal studieveckor: Cirka 80 veckor
  • Antal gymnasiepoäng: 1300 poäng

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN även i kombination med arbete.

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning, som exempelvis läromedel och transportkostnad till och från obligatoriska träffar och APL-plats.

Kursplan

Kurs

Poäng

Kurskod

Orienteringskurs

50

KGYORI11C

Lärande och utveckling

100

PEDLÄR0

Kommunikation

100

PEDKOU0

Människors miljöer

100

PEDMÄI0

Hälsopedagogik

100

HÄLHÄL0

Pedagogiskt arbete

200

PEGPEA0

Pedagogiskt ledarskap

100

PEDPEG0

Barns lärande och växande

100

PEDBAS0

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01

Pedagogiska teorier och praktiker

100

PEDPED0

Skapande verksamhet

100

PEGSKP0

Etnicitet och kulturmöten

100

SOIETN0

Aktivitetsledarskap (utomhuspedagogik)

100

PEDAKI00S

Ansökan

För denna utbildning ansöker du först till själva utbildningsprogrammet, och om du blir antagen till utbildningen ska du också ansöka om en anställning inom förskolan i Skellefteå kommun. Om du får erbjudande om utbildningsplats får du i samband med antagningsbesked också en länk för att ansöka om anställning i förskola inom Skellefteå kommun. Arbetsintervjuer planeras till januari.

I din ansökan till utbildningen bifogar du följande via funktionen "Bifoga dokument" i ansökningsformuläret:

  • Dina betyg/intyg (inskannade eller fotograferade)

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt är att du uppger korrekt e-postadress och telefonnummer i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

Läs mer här om hur antagning och urval går till, klicka på boxen Antagningsregler
Använd den inbyggda webböversättaren för att få texten till engelska 
eller annat språk.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Har du frågor?

Senast uppdaterad: