E-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat innehåller kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Anmälan ska lämnas in 14 dagar innan försäljningsstart tillsammans med en kopia på egenkontrollprogrammet.

Avgifter

Egenkontrollprogram (WORD) , 88.3 kB.

Anmälan skickas till:
Skellefteå kommun
Samhällsbyggnad/Tillståndsenheten
931 85 Skellefteå

Vad gäller?

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller.

Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Produkten måste vara anmäld hos Folkhälsomyndigheten för att få säljas i Sverige. Saknas något av detta får du inte sälja produkten.

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Det är kommunen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

Tillstånd krävs för e-cigaretter och e-vätskor märkta med dödskalle

Du behöver tillstånd för överlåtelse av vissa särskilt farliga kemiska produkter för e-cigaretter och e-vätskor. Det gäller produkter som är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 och som är märkta med symbolen dödskalle. Klassificeringen ska framgå av säkerhetsdatabladet som tillhör produkterna.

Du kan läsa mer om det på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Kommunen och polisen har rätt att se egenkontrollprogrammet vid tillsyn. Tillsyn genomförs kontinuerligt. För tillsynen får kommunen ta ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin.

Denna taxa träder i kraft från och med beslutsdatum.
Avgifterna för tillsyn tillämpas från och med 1 januari 2022.

Tabell 1. Avgifter vid anmälan av försäljning eller ansökan om tillstånd, samt tillsynsavgifter. Prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd tas ut även vid avslag på ansökan. Inga avgifter är förhandlingsbara.

Avgifter vid anmälan av försäljning

Anmälan/ansökan

Avgift

Vid ny försäljningsanmälan (folköl, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter)

1 755 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror

7 020 kr

Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror

2 925 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


en dag

4 680 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


två eller fler dagar

7 020 kr

Planerad tillsyn och kontroll av:

  • anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, vissa receptfria läkemedel,
  • tillståndspliktig detaljhandel med tobak

Årlig avgift

Folköl

1 755 kr

E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

1 755 kr

Tobak

4 095 kr

Vissa receptfria läkemedel

1 650 kr

Påkallad kontroll eller uppföljande kontroll vid avvikelser

timtaxa

Timtaxa

1 170 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper bland tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Avgifter vid försäljning

Produktgrupper

Årlig avgift

Tobak + ytterligare produktgrupper

4 095 kr + 878 kr per ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tobak)

1 755 kr + 878 kr per ytterligare produktgrupp

Exempel

Försäljning av tobak och folköl

4 095 + 878 = 4 973 kr

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

4 095 + 878 + 878 = 5 851 kr

Försäljning av folköl och e-cigaretter/tobaksfria nikotinprodukter

1 755 + 878 = 2 633 kr

Senast uppdaterad: