Brandskyddsredogörelse

Lagen om Skydd mot olyckor ändrades 2021-01-01. Ändringen innebär att ägare byggnader eller anläggningar inte längre är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till räddningstjänsten.

Senast uppdaterad: