Brandskydd

Räddningstjänsten har en ganska liten betydelse för en verksamhets säkerhet. Vi utför tillsyn och kan då upptäcka vissa brister, men detta ger aldrig ett heltäckande skydd. Det är du och dina kollegor som kan se till att skapa en säker arbetsplats.