Gräva i och arbeta på offentlig plats

Du måste ansöka om grävtillstånd hos kommunen innan du gräver i offentlig mark. Alla som bedriver arbete i närheten av en gata ska lämna in en trafikanordningsplan som förklarar hur man tänkt skylta arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du går tillväga.

Innan du gräver ska du lämna in en ansökan till kommunen. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast tre veckor innan grävning.

Du ansöker via vår e-tjänst för grävtillstånd och TA-planer. Glöm inte att bifoga en planritning eller skiss som visar var du vill gräva. Om du inte har ett användarkonto kan du registrera ett nytt i e-tjänsten.

  • Grävtillståndet gäller för ägaren av anläggningen oavsett vem som skickar in ansökan.
  • Kommunen tar inte betalt för grävtillstånd eller hyra för ledningar i offentlig mark.

Ägarens ansvar vid grävarbeten

Arbetsområdet ska återställas till samma skick som innan omedelbart efter utfört arbete.

Ägaren av anläggningen ansvarar för eventuella skador som blir i väg- och parkområde på grund av markarbetet.

Ägaren ansvarar för hela det framtida ansvaret för anläggningen.


Arbetet ska följa villkoren som står i dokumentet ”Anvisningar för grävning i offentlig mark”. , 292.2 kB.

Du måste lämna in en trafikanordningsplan om du ska arbeta på eller i närheten av en kommunal gata eller statlig väg.

TA-plan vid kommunal gata eller enskild väg som kommunen drifthåller lämnas via knappen ovan.

TA-plan på statlig väg lämnas till Trafikverket i deras e-tjänst Fifa.
"Trafikverket TA-planer" Länk till annan webbplats.

Takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar är exempel på arbeten som kan inkräkta på gatumark och som där igenom behöver skicka in en TA-plan för godkännande.

Trafikanordningsplanen ska lämnas in till kommunen senast två veckor före planerat arbete. Du ansöker via vår e-tjänst för grävtillstånd och TA-planer. Om du inte har ett användarkonto kan du registrera ett nytt i e-tjänsten.

Regler

Samhällsbyggnadsnämnden har som väghållare beslutat att det är svenska kommuner och regioners bok om arbete på väg som gäller på det kommunala vägnätet.
"Arbete på väg" , 2 MB.

Ingen avgift för att ansöka om trafikanordningsplan tas ut i dagsläget.

Trafikingenjör från Skellefteå kommun kan komma på platsbesök eller kontakta ansvarig för arbetet med krav på förändringar i skyltning och omfattning.

Kom ihåg att alla som inte är väghållare och bedriver arbete på offentlig plats som väg, park eller torg måste söka tillstånd hos polisen enligt ordningslagen. mer information via knappen nedan.

Senast uppdaterad: