För partier

Här kan du läsa om hur du ska göra för att lämna valsedlar i EU-valet.

Skellefteå kommun tillhandahåller endast valsedlar som enligt lag alltid ska finnas tillgängliga på samtliga val-och röstningslokaler i kommunen. I EU-valet gäller det blanka valsedlar och valsedlar för partier som vid något av de två senaste europaparlamentsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet, och som begärt utläggning.

Partier som deltar i valet men som inte tillhör enprocentspartierna ansvarar själva för att leverera valsedlar till val- och röstningslokaler samt att se till så valsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår.

Leverans av valsedlar ska ske på val-och röstningslokalens öppettid. Valsedlar ska lämnas över till en röstmottagare. Enligt lag är det enbart röstmottagare som får placera ut valsedlar i valsedelstället.

Om du som partiföreträdare besöker röstnings- och vallokaler för att kontrollera antal valsedlar så ska du vända dig till en röstmottagare. De kan då ge besked om hur mycket valsedlar som finns i lager på den specifika lokalen.

När partirepresentanter levererar valsedlar till val- eller röstningslokal får de inte bära partisymboler eller annan propaganda som uppfattas bära sådant politiskt budskap som otillbörligt kan påverka väljare i deras val.

På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Den som besöker, fotograferar eller filmar på ett röstmottagningsställe får inte riskera att avslöja valhemligheten eller störa ordningen.

Partifunktionärer med banderoller med partibeteckning eller annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk får inte uppehålla sig på röstmottagningsställe eller i anslutande utrymme. Om partifunktionärer ska gå in sådana lokaler måste de ta av sig banderoller och liknande.

Eventuella valobservatörer ska vara neutralt klädda utan partisymboler eller propaganda som otillbörligt kan påverka väljarna i sina val. Om ett parti önskar ha valobservatörer i val- eller röstningslokal under valdagen eller rösträkningen ska dessa presentera sig för röstmottagarna i lokalen.

Om partier avser att dela ut valsedlar utanför val- eller röstningslokaler ska utdelningen vara passiv, det vill säga valsedlar får hållas fram på ett sätt som inte upplevs påträngande för väljaren. Utdelningen ska ske på ett avstånd från entrén som erbjuder väljaren fri passage till val- eller röstningslokalen om väljaren önskar passera utan att ta erbjudna valsedlar. Någon annan politisk propaganda än att dela ut valsedlar är inte tillåten.

Senast uppdaterad: