Olika sätt att rösta i valet

Här kan du ta del av olika sätt för dig att rösta i EU-valet.

Rösta själv i val- eller röstningslokal

På valdagen, i vallokal

Du måste ha med dig ditt pass eller annat identitetskort när du röstar. Om du inte har något identitetskort kan någon följa med dig och intyga att du är du. Den personen måste ha identitetskort.

Du kan bara rösta i din utsedda vallokal. Läs på ditt röstkort eller använd valkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att hitta din vallokal.

Före valdagen, förtidsröstning

Om du vill rösta innan dagen det är val kan du göra det från den 22 maj. Det kallas för att förtidsrösta.

För att förtidsrösta måste du ha med dig pass eller annat identitetskort och ditt röstkort. Om du inte har ett röstkort kan en röstmottagare i lokalen skriva ut ett nytt åt dig.

Du måste legitimera dig

När du ska rösta innan valdagen (förtidsrösta) behöver du ha ditt röstkort och din legitimation. Det kan vara pass, körkort eller identitetskort.

När du ska rösta på valdagen i din vallokal behöver du bara ha din legitimation, men ta gärna med ditt röstkort ändå. På röstkortet står vilken vallokal du ska rösta i.

Om du inte har legitimation måste någon följa med dig och säga vem du är. Den personen ska ha legitimation.

Röstmottagare kommer att hjälpa dig

De som arbetar i lokalerna där du kan rösta kallas för röstmottagare. Alla röstmottagare har en vit väst på sig. En röstmottagare kommer att möta dig i lokalen och berätta var du ska gå. De kommer också att ge dig ett valkuvert.

Göra i ordning din röst

I lokalen finns ett bord med alla partiers valsedlar. Där ska du välja valsedel för det parti du vill rösta på. Om du vill rösta på en särskild politiker sätter du ett kryss framför den politikerns namn. Det går också bra att lämna alla kryssrutor tomma.

Stoppa ner valsedeln från det parti du vill rösta på i valkuvertet som du har fått. Stäng kuvertet genom att klistra igen fliken eller vika in fliken.

Gå med det stängda valkuvertet till röstmottagarna som sitter vid ett bord. Lämna ditt valkuvert till dem. Då ska du också visa din legitimation.

Lämna in din röst

De som tar emot valkuvertet prickar av ditt namn i röstlängden eller väljarförteckningen för att markera att du har röstat. Sedan läggs ditt kuvert i valurnan.

Du kan få hjälp att rösta

Om du behöver hjälp att göra i ordning din röst kan du säga till någon av röstmottagarna som jobbar i lokalen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner information med bildstöd. På Stadshuset finns motsvarande information i punktskrift att hämta.

Om du inte kan ta dig till en röstnings- eller vallokal

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Material finna att hämta på röstningslokaler och vallokaler.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Viktigt att veta för dig som ska vara bud

Observera att det måste vara ett bud och ett vittne. Bud och vittne får inte vara samma person.

Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Skellefteå kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Det går att boka ambulerande röstmottagare på valdagen mellan kl. 8-16. Det gör du genom att ringa till kommunens kundtjänst 0910- 75 50 00.

Senast uppdaterad: