Manual registrera arvode

Som röstmottagare gör du en viktig insats för det svenska demokratiska systemet. Här finns information om hur du gör för att få arvode efter utfört uppdrag.

Börja med att registrera vilket bankkonto vi ska betala ut ditt arvode till. Det gör du hos Nordea som sköter kommunens utbetalningar. Registrera ditt bankkonto genom att antingen kontakta Nordea, eller genom att själv fylla i dina uppgifter på Nordeas webbplats via följande adress:

https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/anmal-konto.html Länk till annan webbplats.

Har du en annan bank än Nordea anger du arbetsgivarnummer 629824 för Skellefteå kommun.

När du har registrerat ditt bankkonto och har utfört ditt eller dina uppdrag som röstmottagare är det dags att registrera hur, när och var du arbetat i Skellefteå kommuns e-tjänst för röstmottagare.

Vänta med att använda e-tjänsten

Vänta med att fylla i e-tjänsten tills du har utfört alla dina uppdrag som röstmottagare. På sista sidan finns en tabell som du kan använda som stöd för att komma ihåg hur, när och var du arbetar.

 1. E-tjänsten hittar du här: https://sjalvservice.skelleftea.se/val2022 Länk till annan webbplats.
 2. Starta e-tjänsten genom att trycka på gröna knappen med texten ”Starta e-tjänsten”.
 3. Identifiera dig med din e-legitimation, till exempel mobilt BankID.
 4. Fyll i uppgifterna som e-tjänsten frågar efter.
 5. Granska så uppgifterna stämmer. Därefter kan du skicka i väg ditt ärende.

Välkommen att kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst om du har frågor via 0910-73 50 00 (knappval 4).

Information om olika uppdrag

Om du har deltagit i en utbildning för röstmottagare inför årets val får du ett fast arvode på 400 kronor. Ange detta med ett kryss. Kombinera sedan med fler kryss beroende på vilken typ av uppdrag du utfört.

Klicka på bilden om du vill göra den större.

Röstningslokaler för förtidsröstning är öppna mellan 24 augusti och 11 september. Här kan alla som har ett röstkort rösta oavsett vilket valdistrikt och vallokal de tillhör. Förtidsröstningen i Stadshuset är den enda förtidsröstningslokalen som är öppen mellan 8–20 på valdagen den 11 september.

Om du arbetat med förtidsröstning har du varit något av följande:

 • Röstmottagare
 • Ambulerande röstmottagare
 • Utkörning förtidsröstning till vallokal
 • Bemanning till valnatten/preliminära räkningen

När du fyller i e-tjänsten fyller du i vilka/vilket datum från 24 augusti till 11 september du arbetade, i vilken lokal, vad du hade för roll och totalt antal arbetade timmar. Så här ser det ut i e-tjänsten när du fyller i hur du arbetat med förtidsröstning:

Klicka på bilden om du vill göra den större.

Om du har arbetat på valdagen den 11 september behöver du veta vilken roll du hade och vilken lokal du arbetade i. Du behöver också veta om du har arbetat i en vallokal eller en röstningslokal.

 • I vallokaler röstar personer som tillhör det valdistrikt som är knutet till vallokalen. Om du arbetat i en vallokal får du fast arvode beroende på om du varit röstmottagare, ordförande, vice ordförande eller mentor.
 • I röstningslokaler kan alla som har ett röstkort rösta oavsett vilken vallokal de tillhör på valdagen. Om du har arbetat i en röstningslokal får du ett fast arvode beroende på om du varit röstmottagare eller ordförande och om du arbetat i röstningslokal öppen 12–15 eller 10–16.

På valdagen är vallokaler och röstningslokaler. Förtidsröstningen i Stadshuset är öppen på valdagen 08–20. Om du har arbetat i Stadshuset den 11 september ska du ange att du utfört uppdrag i samband med förtidsröstning. Se punkt 2.

Om du haft jour på valdagen får du ett fast arvode. I e-tjänsten kryssar du i att du haft jour om du inte har blivit placerad i en val- eller röstningslokal. Blir du inkallad på valdagen ska du följa punkt 3. Kombinera med fler kryss om du även haft andra uppdrag så som utbildning eller förtidsröstning.

Klicka på bilden om du vill göra den större.

Om du har tagit din privata bil till utbildning och arbete i vallokal och/eller röstningslokal kan du söka kilometerersättning. Ange det totala antal kilometer som du har transporterat med privat bil.

Om Valkansliet har gett dig i uppdrag att transportera material till och från vallokal eller röstningslokal kan du söka kilometerersättning. Ange det totala antal kilometer som du transporterat material med privat bil.

Exempel: Om du har transporterat material med privat bil i 2 kilometer på förmiddagen och 2 kilometer på eftermiddagen så ska du ange siffran 4 i rutan.

Klicka på bilden om du vill göra den större.

Ambulerande röstmottagare

Om du har haft uppdrag som ambulerande röstmottagare anger mellan vilka datum du utfört ditt uppdrag som ambulerande röstmottagare och hur många timmar du arbetat totalt på vardag respektive helg. Om du har utfört ditt uppdrag under en dag anger du samma datum i rutan ”från och med” och ”till och med”.

Om du har kört privat bil och kommit överens med Valkansliet om att du ska få kilometerersättning anger du det totala antal kilometer som du kört i rutan som heter ”Totalt antal kilometer”.

Klicka på bilden om du vill göra den större.

När du har fyllt i alla uppgifter i e-tjänsten kan du se en preliminär beräkning av ditt totala arvode. Granska uppgifterna och skicka sedan i väg ditt ärende.

Du får ett mejl och sms som bekräftelse på att ditt ärende har skickats in till Valkansliet. När Valkansliet har granskat dina uppgifter betalas ditt arvode ut till bankkontot som du registrerat hos Nordea.

Valkansliet kan justera beloppet som du får utbetalt. Om det händer får du information om att det preliminära beloppet ändrats tillsammans med information om varför.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: