Valet för dig som är god man

Alla människor som är röstberättigade ska ha möjlighet att rösta. I Sverige finns därför flera olika möjligheter att göra det.

Du som är förvaltare eller god man kan aldrig rösta för din huvudmans räkning, däremot kan du se till så att huvudmannen får möjlighet att rösta.

Gode män och förvaltare ska alltid handla på det sätt som bäst hjälper huvudmannen. Om ditt uppdrag innebär att bevaka huvudmannens rätt ska du bevaka din huvudmans grundläggande demokratiska rättigheter. Det kan till exempel innebära att se till så att din huvudman får sitt röstkort.

I vallokal på valdagen

En person som vill rösta i vallokal på valdagen kan göra det. Hen som röstar i vallokal behöver inte sitt röstkort men måste kunna legitimera sig. Har din huvudman ledsagarservice kan du boka det hos ordinarie utförare. Dessa timmar står då valnämnden för. I lokalen kan din huvudman få hjälp av dem som arbetar som röstmottagare. Dessa har tystnadsplikt.

I lokal för förtidsröstning

Den 24 augusti startar förtidsröstningen. Om din huvudman inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan hen förtidsrösta. För att förtidsrösta måste huvudmannen ha sitt röstkort och kunna legitimera sig. Valnämnden i Skellefteå skriver ut dubblettröstkort i alla förtidsröstningslokaler.

Förtidsröstning i lokal med begränsat tillträde för allmänheten

På en del vård- och omsorgsboenden erbjuds röstning vid ett tillfälle under förtidsröstningsperioden. Det är begränsat till boende, brukare och gymnasieelever.

Rösta med bud

Att rösta genom bud betyder att någon annan än väljaren transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Av följande anledningar kan en person rösta med bud:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Följande personer kan vara bud:

  • väljarens make eller sambo
  • väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • lantbrevbärare.

Observera att budet ska ha fyllt 18 år.

Om din huvudman inte känner någon som kan eller vill vara bud, kan du som är god man eller förvaltare vända dig till kommunen som kan ordna med en ambulerande röstmottagare. Läs mer om ambulerande röstmottagare nedan.

Vid budröstning ska huvudmannen själv göra i ordning sin röst genom att lägga en valsedel för varje val i ett valkuvert och stänga kuverten. Valkuvertet ska läggas i ett särskilt ytterkuvert.

Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Vittnet ska också ha fyllt 18 år.

Rösta med ambulerande röstmottagare

En person som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller på grund av ålder inte själv kan ta sig till en val- eller röstningslokal kan få lämna sina röster till ambulerande röstmottagare. Väljaren, eller du som är god man, kontaktar då Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910- 73 50 00.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till väljarens hem eller motsvarande för att ta emot en förtidsröst. Förutsättningarna motsvarar då dem som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Det ska vara två röstmottagare när rösten tas emot.

Har du frågor om valet och röstning?

Kontakta valnämnden i Skellefteå kommun på telefon: 0910- 73 50 00

E-post: valkansliet@skelleftea.se

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: