Valet för dig som är god man

Alla människor som är röstberättigade ska ha möjlighet att rösta. I Sverige finns därför flera olika möjligheter att göra det.

Gode män och förvaltare ska alltid handla på det sätt som bäst hjälper huvudmannen. Om ditt uppdrag innebär att bevaka huvudmannens rätt ska du bevaka din huvudmans grundläggande demokratiska rättigheter. Det kan till exempel innebära att se till så att din huvudman får sitt röstkort.

Rösträtt

Enligt svensk lag kan ingen som är myndig förlora sin rösträtt. Däremot kan en person förlora förmågan att rösta på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder. En del personer kan därför behöva hjälp för att kunna utöva sin rösträtt.

Du som är förvaltare eller god man kan aldrig rösta för din huvudmans räkning, däremot kan du se till så att huvudmannen får möjlighet att rösta.

Olika sätt att rösta för din huvudman

I vallokal på valdagen

Din huvudman kan rösta i vallokal på valdagen den 9 juni. Då behöver hen inte sitt röstkort, men måste kunna legitimera sig. Din huvudman kan få hjälp att rösta av röstmottagarna som arbetar i lokalen. Röstmottagarna har tystnadsplikt.

I lokal för förtidsröstning

Din huvudman kan också förtidsrösta i röstningslokal från och med den 22 maj. För att förtidsrösta måste huvudmannen ha sitt röstkort och kunna legitimera sig. Om röstkortet har försvunnit kan ett nytt skrivas ut i alla röstningslokaler. Precis som i vallokal finns röstmottagare i lokalen som kan hjälpa huvudmannen att rösta.

Via bud eller ambulerande röstmottagning

Om huvudmannen inte kan ta sig till en röstnings- eller vallokal finns budröstning och ambulerande röstmottagning. Läs mer om buröstning och ambulerande röstmottagning här.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner information med bildstöd. På Stadshuset finns motsvarande information i punktskrift att hämta.

Förtidsröstning i lokal med begränsat tillträde för allmänheten

På en del vård- och omsorgsboenden erbjuds röstning vid ett tillfälle under förtidsröstningsperioden. Det är begränsat till boende, brukare och gymnasieelever.

Har du frågor om valet och röstning?

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst.

Telefon: 0910- 73 50 00
E-post: kundtjanst@skelleftea.se

Senast uppdaterad: