Europa Direkt Västerbotten

Vill du veta mer om EU eller berätta för EU hur du vill ha ditt framtida Europa?

EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Val till Europaparlamentet sker vart femte år, så kallat EU-val eller Europaval. Då väljer medborgarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet. För att demokratin i Europa ska fungera på bästa sätt är det viktigt att du röstar i EU-valet så att politiken som förs där speglar medborgarna i EU. Alla beslut som fattas av EU:s institutioner påverkar dig som medborgare, direkt eller indirekt.

Gå in och läs om hur valet och Europaparlamentet fungerar på denna sida. Länk till annan webbplats.

Tillsammansieuropa.eu är ett nätverk och en gemenskap som samlar människor som vill att demokratin ska stärkas i nästa val till Europaparlamentet. Nätverket förenar människor från hela Europa så att de kan träffas, dela kunskap och lära sig nya färdigheter, samtidigt som de uppmuntrar andra att rösta 2024. Anmäl dig här om du vill engagera dig – ju fler människor som röstar, desto starkare blir vår demokrati!

Dags att agera tillsammans - Tillsammans i Europa Länk till annan webbplats.

Hur påverkar EU din vardag? Vad har EU för betydelse för ditt jobb, din familj, din hälso- och sjukvård, dina fritidsintressen, dina resor, din säkerhet, dina konsumentval och dina sociala rättigheter? Och på vilket sätt är Europa närvarande i den by, stad eller region där du bor?

Oavsett vad du jobbar med och hur du tillbringar din tid – som EU-medborgare påverkas ditt dagliga liv av EU. Den här webbplatsen presenterar en rad korta texter om vad EU gjort och gör, ur individperspektiv. Varje text är ungefär en sida lång och du kan läsa, dela och använda materialet som du vill. Om du vill fördjupa dig kan du ta en titt på våra längre översikter om EU:s olika politikområden.

Det här är en dynamisk webbplats och vi kommer att lägga till mer material på fler EU-språk under de kommande månaderna.

Så, vad gör Europa för dig?

Visa mig! Länk till annan webbplats.

Aktuellt

7 maj kl 14:00 – 15:30.
Europa Direkt Västerbotten är på plats på Skellefteå Campus och bjuder studenter och lärare på EU-tårta och EU-quiz. Vi kommer prata om EU-valet och möjligheter för unga med EU.
Plats: Campusbiblioteket. Ingen föranmälan krävs.

8 maj
12:00 – 14:00 Vi uppmärksammar Europadagen och värmer upp inför EU-valet med information och aktiviteter i Lindellhallen på Umeå universitet. EU-quiz, information om EU-valet, Erasmus+ med mera.
Två föreläsningar erbjuds parallellt i universitetsbiblioteket, Learning Space.
Kl 11:15: Möjligheter för EU-karriär. Julia Kenning, studentambassadör för EU Careers Sverige
Kl 13:15: Om Umeå kommuns klimatarbete och vad det innebär att skriva på Climate City Contract och vara en av de 100 missionsstäder i Europa som ska gå före i klimatomställningen och vara klimatneutrala till 2030. Erik Eklund, Umeå kommun.
Ingen föranmälan krävs.

Under veckan 2-9 maj kommer det finnas en utställning i utställningskorridoren i Skellefteå kommunhus där vi lyfter lokala EU-finansierade projekt som en del av kampanjen Europa i Min Region. Syftet är att visa hur EU stöttar på vår hemmaplan genom bland annat Fonden för Rättvis Omställning och Regionala Utvecklingsfonden.

Datum: 17 april

Tid: kl. 09.00 - 12.00

Plats: Södra Berget, Sundsvall, livesändning här Länk till annan webbplats.

The Europe Direct podcast belyser det ständigt pågående regionala arbetet inom EU. Från Europa direkt kontoret i Västerbotten intervjuas i varje avsnitt ett annat regionalt EU-informationskontor beläget någonstans runt vår kontinent. I varje avsnitt diskuteras pågående EU-projekt och viktiga EU-frågor för den specifika regionen. Därutöver lär vi oss EU-relaterade fraser på kontorens lokala språk, får tips om smultronställen och en inblick i de varierande livsstilarna runt om i Europa. Det kan beskrivas som en virtuell resa genom vår kontinent där EU-fokus blandas upp med nöjet att lära om den kulturella mångfalden i vår europeiska familj.

I första avsnittet besökte vi Europe Direct Fulda i centrala Tyskland, i veckan släpps intervjun med Schengen, Luxemburg och i nästa vecka ges en inblick i arbetet på vårt kontor i Västerbotten. Övriga inbokade gäster under våren är bland annat våra kollegor i Thessaloniki (Grekland), Pohjois-Satakunta och Pohjois-Pohjanmaa (Finland), Tours Centre Val de Loire (Frankrike), Savinjska (Slovenien), Arad (Roumänien), Ingelheim (Tyskland), Eindhoven (Nederländerna) och Sjuhärad (Sverige).

Via denna länk kan man följa utbredningen av podcast-familjen över Europa. Länk till annan webbplats.

Här hittar du avsnitten på Spotify. Länk till annan webbplats.

Följ med på arbetet bakom kulisserna och ta del av extra-material på Instagram. Länk till annan webbplats.

Europa Direkt Västerbotten, i samarbete med Umeå universitetsbibliotek och Europeiskt Dokumentationscentrum och studentambassadör för EU Careers Sweden kommer under våren bjuda in föreläsare under intressanta teman med syfte att lyfta EU-valet. Några av föreläsningarna är klara och fler håller på att bokas in. Här följer en lista på de föreläsningar som är klara. Plats är Umeå Universitetsbibliotek.

  1. Om samernas situation inom EU. Elle Merete Omma, Samerådet, 15 april kl 13:00
  2. Om Umeå kommuns klimatarbete och vad det innebär att skriva på Climate City Contract och vara en av de 100 missionsstäder i Europa som ska gå före i klimatomställningen och vara klimatneutrala till 2030. Erik Eklund, Umeå kommun.
    Plats: Learning Corner Umeå Universitetsbibliotek, 8 maj kl 13:00

Plats: Learning Space Umeå Universitetsbibliotek. Ingen anmälan krävs.

Fler föreläsningar tillkommer.

EU och våra internationella partner står eniga i fördömandet av Putins invasion av Ukraina. Vi ska hjälpa dem som söker skydd hos oss och vi ska stödja dem som vill hitta en säker väg hem. EU kommer att fortsätta att erbjuda kraftfullt politiskt, ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina och införa kännbara sanktioner mot Ryssland och dem som bidrar till kriget.

Här kan du läsa om vad EU gör för att stötta Ukraina. Länk till annan webbplats.

Hepline in Russian and Ukrainian

Here comes the new Helpline ‘EU solidarity with Ukraine'. In addition to the 24 official EU languages, the Commission has launched a dedicated Ukrainian and Russian language service for questions related to 'EU solidarity with Ukraine'. Anybody in the EU and from abroad can contact the Europe Direct Contact Centre , and receive replies in Ukrainian and Russian.

The new Helpline

Зателефонуйте нам
Ви дзвоните нам з ЄС
00 800 6 7 8 9 10 11
Щодня з 09:00 до 18:00 CET
Дзвінки безкоштовні
На будь-якій мові ЄС

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport.

Programmet ger dig och din organisation möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka er kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

UHR är nationellt kontor för Erasmus+ inom utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande. MUCF är nationellt kontor för Erasmus+ Ungdom och idrott.

Läs mer om Erasmus+ utbildning på UHR Länk till annan webbplats.

Läs mer om Erasmus+ Ungdom och idrott på MUCF Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun har två beviljade Erasmus+ ackrediteringar. En inom förskola upp till gymnasieskola och en inom yrkesutbildning.

Det innebär att elever och personal inom Skellefteå kommuns utbildningssektor har möjlighet till fortbildning, utbyten och studiebesök i länder i Europa som är godkända av Erasmus+, utan att en projektansökan behöver skrivas för varje enskilt projekt. Ackreditering omfattar samtlig personal och elever. Syftet med ackrediteringsprojektet är att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet utomlands för att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet.

Läs mer om internationellt arbete på gymnasieskolornaVilka är vi?

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets kontor, lokala och regionala partners i EU:s medlemsländer. Nätverket administreras av Europeiska kommissionen.

Det finns drygt 400 Europa Direkt-kontor runt om i Europa.

Europa Direkt Västerbottens värdorganisation är Skellefteå kommun, och du hittar oss i Stadshuset i Skellefteå. Vårt nuvarande uppdrag sträcker sig från 1 maj 2021 – 31 december 2025.

Vi medfinansieras också av Region Västerbotten och Umeå kommun.

EUROPA DIREKT Västerbotten är medlem av det svenska Europa Direkt-nätverket. I Sverige finns 15 Europa Direkt-kontor. Kontoren sprider information om EU på plats, och ger människor möjlighet att delta i samtal om EU:s framtid för att främja den lokala och regionala debatten kring EU.

Europa Direkt Västerbotten ingår i Europeiska kommissionens informationsnätverk Länk till annan webbplats. på lokal och regional nivå bestående av ungefär 450 kontor i hela EU.

Vad kan Europa Direkt Västerbotten hjälpa dig med?

Vi ser till så att EU pratar Västerbottniska!

Till oss kan du vända dig till om du har frågor och vill veta mer om EU. Vi håller koll på Bryssel, hjälper till att svara på dina frågor, söka information och tillhandahåller gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor. Vi kan också hjälpa dig när du vill komma i kontakt med EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet.

Vi håller koll på Bryssel!

Vi bevakar och informerar om vad som händer i Bryssel.

Dina rättigheter i EU

Som svensk medborgare är du också EU-medborgare. Det innebär att du har rättigheter som att arbeta, studera, rösta och att ställa upp i politiska val i andra EU-länder. Här listar vi några av dina rättigheter som EU-medborgare.

Välj prenumeration

Vi berättar gärna för Bryssel!

Vi för gärna dina frågor vidare till de som bestämmer, och vi sprider gärna goda västerbottniska exempel! Vi vet att det finns många bra EU-finansierade projekt därute, berätta för oss så är vi glada att marknadsföra t ex ditt projekts goda exempel och resultat till andra.

Vi besöker er gärna!

Vill du att vi kommer ut till din förening, organisation, skola eller klass och berättar om EU? Vi kommer gärna ut med EU-information till intresserade organisationer och föreningar av olika slag. Tveka inte att höra av dig till oss, vi samarbetar gärna, och allt vi gör är kostnadsfritt!

För skolor skräddarsyr vi också seminarier eller workshops om hur man som skola kan använda t ex EU-programmet Erasmus+ i sitt utvecklingsarbete. Ring oss gärna så får du veta mer om vad vi gjort i skolor.

För vem?

Europa Direkt Västerbotten är till för alla invånare i Västerbottens län.

Vi vänder oss till alla, med särskilt fokus på skolor och dig som är ung eller arbetar med ungdomar.

Det här kan vi inte göra

Europa Direkt är ett partipolitiskt neutralt informationskontor som förmedlar EU-information. Vi företräder inte Europeiska kommissionen och kan tyvärr inte

  • handlägga eller vidarebefordra klagomål eller problem, men vi kan tala om vem du ska kontakta
  • kommentera EU-politiken
  • ge dig juridisk rådgivning eller tolka EU-lagstiftningen
  • handlägga ärenden som faller utanför EU:s behörighet
  • sprida dina politiska åsikter i EU-frågor. Om du vill kan du lämna synpunkter på specifika EU-förslag genom t ex EU-kommissionens öppna samråd. Du kan också påverka EU-politiken via de folkvalda i Europaparlamentet eller nationella parlament. Vi kan hjälpa dig med förslag på vem du kan kontakta.

Eures Länk till annan webbplats.

Eures-nätverket hjälper dig att ta del av den gemensamma europeiska arbetsmarknaden. Nätverket koordineras av det nationella samordningskontoret för Eures (NSK).

Kontakt Eures Västerbotten: annika.sund@arbetsformedlingen.se

EEN Västerbotten Uminova Länk till annan webbplats.

Vill du och ditt företag nå fler kunder, leverantörer, hitta nya lösningar och samarbeta med andra för att öka er konkurrenskraft? Då har du kommit rätt. Enterprise Europe Network (EEN) hjälper kostnadsfritt små och medelstora bolag att växa på internationella marknader.

Kontakt EEN Västerbotten: karl-erik.johansson@uminovainnovation.se

peter.backstrom@uminovainnovation.se

Eurodesk Länk till annan webbplats.

Eurodesk vill inspirera unga att förvekliga sin potential. Sugen på att plugga utomlands? Jobba? Bli Volontär? Ungdomsutbyten? Och mycket mer. Här finns länkar och information för ungdomar och ni som jobbar med ungdomar om era möjligheter i Europa.

Eurodesk arbetar med över 1600 informationspunkter för ungdomar i 36 länder som informerar om deras möjligheter till rörlighet och uppmuntrar till att bli aktiva medborgare. Skellefteås Eurodesk finns tillfälligt i Västerbottensteaterns gamla lokaler på Nordlandergatan 1.

Kontakt Eurodesk: stefan.schonfeldt@skelleftea.se

EURAXESS Umeå universitet Länk till annan webbplats.

EURAXESS är ett europeiskt initiativ som syftar till att främja karriärutveckling för forskare, stimulera till forskarrörlighet inom EU, attrahera forskare utanför EU, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

Kontakt EURAXESS: rosita.nilsson@umu.se

Europeiskt Dokumentationscentrum Umeå Universitetsbibliotek Länk till annan webbplats.

Umeå universitetsbibliotek är ett europeiskt dokumentationscentrum (EDC). Inom EU finns ett nätverk av EDC-bibliotek som drivs av Europeiska kommissionen. Nätverket är till för att underlätta och utveckla studier och forskning om EU och för att göra informationen om EU tillgänglig för allmänheten.

Senast uppdaterad: