Skellefteå kommun ingår i samiskt förvaltningsområde

Sedan 1 januari 2024 ingår Skellefteå kommun i det samiska förvaltningsområdet. Det innebär att du som tillhör den samiska minoriteten har särskilda rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Samisktalande minoritetens rättigheter

Du som tillhör den samiska minoriteten har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen.

Förskola

Skellefteå kommun har en samisk profil på Norrhammars förskola. Det innebär att barnen får lära sig om samisk kultur och historia samt får stöd att utveckla sitt samiska språk.

Läs mer om förskola på samiska

Äldreomsorg

Norrgårda vård- och omsorgsboende i Byske har en samisk profil. Ett utvecklingsarbete pågår för att se över behovet och hur vård på samiska ska erbjudas.

Läs mer om vård- och omsorgsboende

Kontakt med kommunen

Du har rätt att använda samiska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen. Du har rätt att på begäran få en översättning av beslut och beslutsmotivering. Kommunen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ge service på samiska.

Senast uppdaterad: