Suomen kielen hallintoalue

Skellefteån kunta on kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2018 lähtien. Tämä tarkoittaa, jos äidinkielesi on suomi, sinulla on kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain nojalla erityisoikeuksia.

Verkkosivut suomeksi

Osa sivuston osista on käännetty suomeksi.

Esikoulu

Sinulla on oikeus saada paikka esikouluun, jossa toiminta tapahtuu olennaisin osin tai kokonaan suomen kielellä lapsen kotikielestä riippumatta. Suomenkielistä esikoulutoimintaa tarjotaan Norrbackan esikoulussa Skellefteåssa.
Lue lisää esikoulusta suomeksi Linkki toiselle sivustolle.

Vanhustenhuolto

Sinulla on oikeus kokonaan tai olennaisin osin suomenkieliseen vanhustenhuoltoon. Sinulla on myös oikeus säilyttää kulttuuri-identiteettisi vanhustenhuollossa.

Yhteydenotto kuntaan

Sinulla on oikeus käyttää suomea ollessasi suullisesti tai kirjallisesti yhteydessä kuntaan. Sinulla on oikeus saada pyynnöstä käännös päätöksestä ja päätöksen perusteluista. Kunta voi määrittää erityisiä aikoja ja erityisen paikan palvelujen tarjoamiselle suomeksi.

Senast uppdaterad: