Klarspråk och tonalitet

Språkhandboken

Den här språkhandboken är till för alla på Skellefteå kommun som skriver i jobbet. Handboken är ett stöd som ska hjälpa ...

Tonalitetsguiden

Tonalitet - hur vår karaktär tar sig uttryck i ord.

RELATERAD INFORMATION

Alla vinner på
välformulerade texter

Begripliga och välformulerade texter fungerar som ett smörjmedel för Skellefteå kommuns processer. Kunder, medborgare och företagare slipper vända sig till kommunen för att få svåra formuleringar förklarade. Detsamma gäller omvänt – kommunens tjänstepersoner behöver inte lägga tid på att svara på följdfrågor. Om texterna dessutom har en äkta, engagerande och tydlig ton uppstår en extra bra kommunikation – och relation.

Skellefteå kommuns tjänstetexter kan skrivas och bearbetas utifrån två nivåer – klarspråk och tonalitet.

Klarspråk är ett grundkrav

Klarspråk är ett grundläggande krav på Skellefteå kommuns texter. Klarspråk innebär myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati; att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i Skellefteå kommuns texter.

De språkråd och rekommendationer som finns här baseras på samlade erfarenheter, med Myndigheternas skrivregler som främsta rättesnöre. Denna vägledning är inget lokalt påhitt, och betrakta den heller inte som en pålaga uppifrån. Språkråden finns för att underlätta tillvaron, för dig som skribent likväl som för kunder och medborgare. Välformulerade texter sparar tid och skapar förtroende för Skellefteå kommun. Både skrivandet och läsandet blir dessutom roligare.

Tonalitet levandegör kommunen

Tonalitet handlar inte om vad vi säger utan hur vi säger det. Ordval, form och stil bygger en tonalitet och är viktig för Skellefteå kommuns ”personlighet”. Genom att tala och skriva med en och samma röst bidrar vi till en tydlig, trovärdig och levande bild av Skellefteå kommun.

Men precis som människor pratar på olika sätt i olika situationer behöver tonaliteten justeras efter sammanhanget. Syftet med texten, i vilken kanal den ska publiceras och till vilken målgrupp, bestämmer till exempel hur effektiv eller hur varm och personlig texten bör vara.

De nyckelbegrepp som beskriver Skellefteå kommuns tonalitet är: Äkta, Engagerande och Tydlig. Dessa begrepp vidareutvecklas i Skellefteå kommuns tonalitetsguide.