Alla vinner på
välformulerade texter

Begripliga och välformulerade texter fungerar som ett smörjmedel för Skellefteå kommuns processer. Kunder, medborgare och företagare slipper vända sig till kommunen för att få svåra formuleringar förklarade. Detsamma gäller omvänt – kommunens tjänstepersoner behöver inte lägga tid på att svara på följdfrågor. Om texterna dessutom har en äkta, engagerande och tydlig ton uppstår en extra bra kommunikation – och relation.

Skellefteå kommuns tjänstetexter kan skrivas och bearbetas utifrån två nivåer – klarspråk och tonalitet.

Klarspråk är ett grundkrav

Klarspråk är ett grundläggande krav på Skellefteå kommuns texter. Klarspråk innebär myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati; att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i Skellefteå kommuns texter.

De språkråd och rekommendationer som finns här baseras på samlade erfarenheter, med Myndigheternas skrivregler som främsta rättesnöre. Denna vägledning är inget lokalt påhitt, och betrakta den heller inte som en pålaga uppifrån. Språkråden finns för att underlätta tillvaron, för dig som skribent likväl som för kunder och medborgare. Välformulerade texter sparar tid och skapar förtroende för Skellefteå kommun. Både skrivandet och läsandet blir dessutom roligare.

Tonalitet levandegör kommunen

Tonalitet handlar inte om vad vi säger utan hur vi säger det. Ordval, form och stil bygger en tonalitet och är viktig för Skellefteå kommuns ”personlighet”. Genom att tala och skriva med en och samma röst bidrar vi till en tydlig, trovärdig och levande bild av Skellefteå kommun.

Men precis som människor pratar på olika sätt i olika situationer behöver tonaliteten justeras efter sammanhanget. Syftet med texten, i vilken kanal den ska publiceras och till vilken målgrupp, bestämmer till exempel hur effektiv eller hur varm och personlig texten bör vara.

De nyckelbegrepp som beskriver Skellefteå kommuns tonalitet är: Äkta, Engagerande och Tydlig. Dessa begrepp vidareutvecklas i Skellefteå kommuns tonalitetsguide.

Den här checklistan kan du använda när du granskar och bearbetar din egen eller någon annans text, eller när du pratar med någon om en text. Du kan också använda den som stöd innan du har börjat skriva.

Har du tänkt på vem du skriver för? Svara på läsarens frågor och se till att texten berättar det som läsaren behöver och vill veta.

Vad ska texten göra? Vill du att läsaren ska agera, känna eller utföra något när hen har läst din text? Ha klart för dig vad textens uppgift är!

Du skriver väl ur läsarens perspektiv? Se till att det som du skriver är relevant och intressant för läsaren och använd ett du-tilltal om texten riktar sig till enskilda.

Vad är det viktigaste i texten? Lyft upp det och skriv det först! Skriv det som är minst viktigt sist.

Har du gjort det tydligt vem avsändaren är? Din läsare ska inte behöva gissa vem som står bakom texten. Kom ihåg att undvika verb som slutar på s, till exempel frågan har utretts. Tänk också på att vara tydlig med vem du menar med vi.

Är rubrikerna informativa? Skriv rubriker i form av påståenden, uppmaningar eller frågor. Låt rubriken spegla det som texten eller stycket handlar om.

Har du gjort texten lätt att överblicka? Dela in texten i tydliga stycken och lyft fram viktig information med hjälp av punktlistor. Då blir texten luftigare och lättare att läsa.

Har du använt verb i stället för substantiv? Krångla inte till det genom att skriva genomföra en utbildning, när det blir enklare att skriva utbilda.

Har du använt ord som läsaren förstår? Skriv moderna ord som läsaren känner igen i stället för svåra och ålderdomliga ord. Undvik ord som bara är tydliga för dig och dina kollegor.

Har du använt korta uttryck i stället för långa? Skriv inte långa, krångliga meningar och undvik onödigt långa ord som avseende i stället för om och målsättning i stället för mål.

Har du korrekturläst din text? Genom att skriva korrekt och följa svenska skrivregler ökar förtroendet för ditt budskap och för kommunen. Låt gärna någon annan läsa igenom texten också!

Tonalitet - hur vår karaktär tar sig uttryck i ord.

Välkommen till Skellefteå kommuns tonalitetsguide. Om det här är första gången du läser guiden har du säkert några frågor, till att börja med undrar du nog vad tonalitet är.

Tonalitet är ett begrepp vi använder när vi pratar om kommunens varumärke. Ett varumärke kan alltså ha en tonalitet. Tonaliteten är hur det kommunen står för och vill vara tar sig uttryck i de ord vi skriver. Du kan se det lite som en grafisk profil, fast för ord och text. Istället för logotyper, former och färger handlar tonalitet om hur vi använder språket för att människor ska känna igen oss och få rätt uppfattning om oss.

Sådant som inte finns med i tonalitetsguiden

  • Exempel och riktlinjer på förvaltningsnivå.
  • Instruktioner för hur du anpassar tonaliteten efter andra målgrupper än den primära.
  • Instruktioner för hur du anpassar tonaliteten i olika kanaler.

Vi som har gjort tonalitetsguiden

Tonalitetsguiden har kommit till genom en samskapande process mellan Skellefteå kommun och Uppfatta. Även byråerna WDO, Krux och Henson som i skrivande stund samarbetar med kommunen har medverkat.

[LÄNK TILL TONALITETSGUIDE PDF? I SÅ FALL BEHÖVER DEN GÖRAS TILLGÄNGLIG]

Huvudfråga: Känns texten skriven med Kims röst? Texten ska anstränga sig för att visa att Kim inte står ut med att invånarna blir åskådare!


Exempel 1
Har du aktiverat
läsaren?
Hellre …än …
Visa läsaren vilken roll hen har.Var med och diskutera hur vi kan göra.Det finns också utrymme för diskussion.
Använd frågor och uppmaningar.Ska du skaffa värmepump? Så här går det till.Information om värmepumpsinstallation
Rikta dig direkt till läsaren.Berätta för oss vad du tycker.Kommuninvånares åsikter är
välkomna.
Exempel 2

Har du beskrivit verkligheten som den är?

Hellre ...

än ...

Formulera om förskönande omskrivningar.

Eftersom arbetet kostar mer än vi hade räknat med.

På grund av bristande resurser.

Stryk överdrifter.

Kom och lär dig av alla kompetenta föreläsare. Många av dem är ledande i sina fält.

Välkommen på en fantastisk heldag med många spännande föreläsare!

Våga vara ödmjuk.

Vi tar lärdom av det, och nästa år kommer vi varje månad kontrollera att allt fungerar.

Vi kommer att kontrollera funktionen löpande under nästa år för att säkerställa att det inte händer igen.

Exempel 3

Har du fått läsaren att känna sig smart?

Hellre ...

än ...

Markera att du vet att läsaren förstår, om du måste förklara något som läsaren vet.

Om du inte har fyllt i allt kan det förstås ta längre tid innan du får börja med din värmepumpsanläggning.

Vid begäran om kompletteringar kan installationen av din värmepumpsanläggning bli fördröjd.

Kolla om det finns delar av din text som egentligen inte säger något – stryk dessa.

Vi har tagit hjälp av experter på teknik, turism, flytt och innovation, och av helt vanliga Byköpings-bor.

Vi har tagit del av dialoger,
kunskapsutbyten och sakkunnigas spetskunskap.

Ge läsaren möjlighet att förstå svåra termer

På sammanträdet kommer ett antal interpellationer besvaras.


Är det första gången du följer
kommunfullmäktige? Det här är några termer som är bra att känna till.

På sammanträdet kommer ett antal interpellationer besvaras.

Vill du svara på en enkät om webbplatsen?

Genom att svara på enkäten hjälper du oss förbättra webbplatsen. Tack!

Svara på vår enkätlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se