Språkhandboken

Den här språkhandboken är till för alla på Skellefteå kommun som skriver i jobbet. Handboken är ett stöd som ska hjälpa dig att skriva klarspråk när du kommunicerar, både med dina kollegor, med kommuninvånarna och med andra som du har kontakt med.

Språkhandboken ger dig inspiration

Du kan använda handboken som ett uppslagsverk när du behöver svar på frågor om text och skrivande, men också som inspiration när du vill skriva tydligt och begripligt. Du kan bläddra dig fram sida för sida, eller söka rätt på det som du vill ha stöd och hjälp med i stunden. På varje sida hittar du också länkar till mer information som du kan ha nytta av när du skriver.

Så här är språkhandboken uppbyggd

Handboken består av tre delar. En del som handlar om klarspråk och varför det är viktigt, en del med konkreta tips och råd för hur du skriver klarspråk samt en del med skrivregler. Växla gärna mellan de olika delarna och gör nedslag där du hittar information som intresserar dig. Handbokens råd utgår ifrån Myndigheternas skrivregler, Språkrådets rekommendationer och språklagens krav på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Myndigheternas skrivregler Länk till annan webbplats.

Tyck till om språkhandboken

Det är vi på informationsenheten som har tagit fram språkhandboken tillsammans med Språkkonsulterna Bättre text. Språkhandboken är ett levande dokument som finns till för dig som skriver i jobbet. Om du som anställd av Skellefteå kommun har synpunkter på innehållet är du välkommen att kontakta informationsenheten. Använd adressboken i Outlook och skriv in "informationsenheten". Även du som inte är anställd av Skellefteå kommun är välkommen att lämna synpunkter. Kontakta då kundtjänst.

Vad är klarspråk?

Klarspråk är motsatsen till krånglig byråkratsvenska. Men det betyder inte att klarspråk är ett simpelt språk, utan ett språk som är tydligt och korrekt.

I rikstermbanken definieras klarspråk som ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna. Klarspråk är ett etablerat begrepp som myndigheter har använt sedan 1990-talet.

Rikstermbanken Länk till annan webbplats.

Varför ska vi skriva klarspråk?

Klarspråk är ett sätt att kommunicera som gör att våra invånare förstår oss och får förtroende för det som vi på Skellefteå kommun gör. Vinsten för läsarna är att de förstår vad vi har skrivit. Vinsten för oss är att vi inte behöver ägna onödig tid åt att besvara frågor och reda ut missförstånd. Det finns många fler skäl till varför vi ska skriva enkelt och begripligt:

 • Alla har rätt att förstå vad vi skriver.
 • Vårt arbete blir effektivare när vi slipper ägna tid åt att svara på frågor om vad våra texter egentligen betyder.
 • Vi ska följa språklagen som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Vem skriver du för?

När du ska skriva en text är det viktigt att först fundera på vem du skriver för. Vad kan läsaren sedan innan om det som du skriver om? Hur van är läsaren att läsa information från kommunen, och hur bra är läsarens kunskaper i svenska?

Anpassa ditt språk till läsaren

Beroende på vem som ska läsa din text behöver du sålla bland innehållet och anpassa ditt språk. Ord och uttryck som är vardagsmat för dig kan vara svåra för andra att förstå.

Vad är textens uppgift?

Alla texter har en uppgift. Uppgiften kan vara att få läsaren att agera på ett visst sätt, att känna till något eller att kunna utföra något, till exempel fylla i en blankett. Vad vill du att läsaren ska göra när hen har läst din text?

Textens uppgift hjälper dig att disponera texten

Definiera tidigt vad som är syftet med den text som du skriver – vilken uppgift har den och vad ska läsaren göra med informationen? När du har bestämt det är det lättare för dig att bestämma vilket innehåll texten ska ha och hur du ska disponera den.

Skriv ur läsarens perspektiv

Välj läsarens perspektiv när du skriver din text. Det betyder att du hellre ska berätta hur läsaren berörs av något som kommunen ska göra, än om arbetet inom kommunen som har lett fram till detta. Ett bra tips är att försöka se personen du skriver för framför dig när du skriver. Det hjälper dig att välja perspektiv i texten.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Elevhälsan hjälper barn och elever i för- och grundskolan att må bra. Du kan prata med vilken vuxen du vill på skolan och få hjälp om du vill må bättre, har en kompis som behöver hjälp eller bara vill prata med någon.

Du kan till exempel prata med skolsköterskan, kuratorn, psykologen, skolläkaren, en specialpedagog eller någon av lärarna.

 Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser vilket innebär att det finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan jobbar främst förebyggande och hälsofrämjande.

Berätta det som läsaren behöver veta

När vi läser har vi ofta litet tålamod. Vi skumläser och letar efter specifik information. För att underlätta för din läsare behöver du alltså välja ut vad som är relevant och inte. Vad är det din läsare vill veta? Vilken information behöver hen? Berätta det, och sålla bort sådant som mest troligt bara är intressant för dig och dina kollegor.

När du har innehållet på plats kan du lättare strukturera din text. Presentera ditt material på ett logiskt sätt för läsaren och börja med det viktigaste.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

För att få ersättning måste du skicka in blanketten Arvodesräkning för förmyndare.

Jag har gått igenom dina bifogade handlingar och hittar inte blanketten Arvodesräkning för förmyndare. När man inte har lämnat in blanketten kan man inte få ersättning.

Under vecka 12 och 13 ställer kommunen ut förslaget över det nya området i Stadshuset. Där har du möjlighet att lämna synpunkter om hur det nya området ska se ut.

Processen vad gäller ombyggnationen av området har så här långt bestått av flertalet träffar tillsammans med bland andra arkitekter och byggherrar. Kommunen har nu beslutat att rådfråga kommuninvånarna om ombyggnationen och utförandet av den. Kommunen kommer ställa ut förslaget under vecka 12 och 13 i Stadshuset. Där kommer allmänheten ha möjlighet att lämna synpunkter.

Den här checklistan kan du använda när du granskar och bearbetar din egen eller någon annans text, eller när du pratar med någon om en text. Du kan också använda den som stöd innan du har börjat skriva.

Har du tänkt på vem du skriver för? Svara på läsarens frågor och se till att texten berättar det som läsaren behöver och vill veta.

Vad ska texten göra? Vill du att läsaren ska agera, känna eller utföra något när hen har läst din text? Ha klart för dig vad textens uppgift är!

Du skriver väl ur läsarens perspektiv? Se till att det som du skriver är relevant och intressant för läsaren och använd ett du-tilltal om texten riktar sig till enskilda.

Vad är det viktigaste i texten? Lyft upp det och skriv det först! Skriv det som är minst viktigt sist.

Har du gjort det tydligt vem avsändaren är? Din läsare ska inte behöva gissa vem som står bakom texten. Kom ihåg att undvika verb som slutar på s, till exempel frågan har utretts. Tänk också på att vara tydlig med vem du menar med vi.

Är rubrikerna informativa? Skriv rubriker i form av påståenden, uppmaningar eller frågor. Låt rubriken spegla det som texten eller stycket handlar om.

Har du gjort texten lätt att överblicka? Dela in texten i tydliga stycken och lyft fram viktig information med hjälp av punktlistor. Då blir texten luftigare och lättare att läsa.

Har du använt verb i stället för substantiv? Krångla inte till det genom att skriva genomföra en utbildning, när det blir enklare att skriva utbilda.

Har du använt ord som läsaren förstår? Skriv moderna ord som läsaren känner igen i stället för svåra och ålderdomliga ord. Undvik ord som bara är tydliga för dig och dina kollegor.

Har du använt korta uttryck i stället för långa? Skriv inte långa, krångliga meningar och undvik onödigt långa ord som avseende i stället för om och målsättning i stället för mål.

Har du korrekturläst din text? Genom att skriva korrekt och följa svenska skrivregler ökar förtroendet för ditt budskap och för kommunen. Låt gärna någon annan läsa igenom texten också!

Som skribent finns det ett antal saker du kan göra för att budskapet ska nå fram till läsarna. Råden på de följande sidorna ger dig tips och vägledning som kan leda till att läsaren lättare tar till sig och begriper innebörden i din text. Att skriva det viktigaste först och att använda informativa rubriker är två exempel på viktiga nycklar till läsarens uppmärksamhet.

Inkludera fler i dina texter

I Skellefteå kommun gillar vi mångfald och det ska synas i våra texter. Var därför medveten om hur du i dina texter pratar om exempelvis ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättningar och grupper i samhället och vad du väljer att lyfta fram och inte.

När du skriver är det viktigt att du

 • pratar om alla människor snarare än olika kön, olika åldrar och olika grupper
 • nyanserar bilden av hur en familj eller en relation kan se ut
 • ser till att foton och bilder är nyanserade och visar på mångfald
 • inte skriver han när du menar alla människor. Du kan i stället
  • använda ett du-tilltal
  • skriva han eller hon, hon eller han eller hen
  • skriva den eller den som
  • skriva i plural (flertal).
Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Det är viktigt att alla kan använda våra nya lokaler. Därför behöver vi anpassa dem så att det inte finns några hinder för personer med olika funktionsnedsättningar.

Vi måste anpassa våra nya lokaler för funktionshindrade. Det är viktigt att man som funktionsnedsatt kan ta sig fram och vistas i dem utan problem.

Be någon vuxen i din närhet hjälpa dig att fylla i blanketten.

Be din mamma eller pappa hjälpa dig att fylla i blanketten.

Den som begår ett brott och är ung kan få göra ungdomstjänst. Det innebär att hon eller han får arbeta ett visst antal timmar per vecka utan att få betalt.

En ung brottsling kan bli ålagd påföljden ungdomstjänst. Då döms han att utföra oavlönat arbete ett visst antal timmar per vecka.

Tjänsteperson

Tjänsteman

Använd ett direkt tilltal

Ditt budskap går lättare fram om du riktar dig direkt till den som läser.

Skriv du när du skriver till enskilda, även om det är flera som kommer att läsa texten. Om du skriver till företag eller organisationer kan du använda ni. Skriv alltid du och ni med små bokstäver. Undvik att skriva man, det kan vara otydligt vem du menar.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

För att få (och behålla) ett serveringstillstånd måste du visa att du är lämplig att bedriva verksamheten.

För att få (och behålla) ett serveringstillstånd krävs att den sökande kan visa sig lämplig att bedriva verksamheten med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden.

När du lämnar kompletteringarna kan du även skicka med bilagor.

Vid lämnandet av kompletteringar är det möjligt att bifoga bilagor.

I Skellefteå kan du parkera på många olika platser. Du kan betala parkeringen genom att köpa ett p-pass, betala direkt i biljettautomaten eller via din mobiltelefon.

I Skellefteå finns flertalet parkeringsplatser. Det finns också många betalningsmöjligheter: kortbetalning, p-pass och mobilbiljetter.

För invånarna är vi Skellefteå kommun

För våra invånare är vi Skellefteå kommun. Därför är tumregeln att skriva Skellefteå kommun som avsändare i våra texter. Ange bara förvaltning eller avdelning om du bedömer att det är nödvändigt för läsaren.

Du kan gärna skriva vi, men var noga med att tala om vilka du menar.

Är det vi som alla människor, vi som kommun, vi som Skelleftebor eller vi som i du och jag? Eller kanske förvaltning, avdelning, enhet?

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

I enkäten frågade vi på kommunen hur invånarna vill att torget i Bureå ska se ut.

I enkäten ställdes frågan om invånarnas önskemål om utformning av Bureå torg.

Skellefteå kommun debiterar för den tid det tar att följa upp och handlägga ärendet.

All tid för uppföljning och vidare handläggning av ärendet kommer att debiteras.

Skellefteå kommun har beslutat att avslå din ansökan.

Vid genomgång beslutades att ansökan avslås.

Berätta vem som gör vad

Se till att berätta vem som gör vad i den text som du skriver.

Var uppmärksam på de verb som slutar med -s, de kallas för passiva verb och gör det svårare för oss att förstå. Ett exempel på det är frågan har utretts, men vem är det som har utrett frågan? Skriv ut det så blir det enklare för läsaren att förstå.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Skellefteå kommun kommer att bygga nya gång- och cykelvägar för att det ska bli säkrare och enklare för alla att ta sig fram.

Nya gång- och cykelvägar planeras att byggas för ökad säkerhet och bättre framkomlighet.

Du får veta om du kan få försörjningsstöd eller inte när handläggaren har gått igenom all information i ditt ärende.

Innan besked om försörjningsstöd kan lämnas utreds ärendet utifrån det inskickade underlaget.

Kontakta kundtjänst om du vill ha mer information.

Kontakt tas med kundtjänst om vidare upplysningar önskas.

Skriv det viktigaste först

Inled din text med att skriva det viktigaste först – det vill säga det som är viktigast och mest intressant för läsaren, inte för dig själv. Ofta är det viktigaste i texten det som är textens uppgift, alltså det du vill uppnå med den. Vill du till exempel att någon ska skicka in en ansökan? Skriv det först. Många gånger behöver du inte skriva så mycket information runtomkring.

Fundera på vilka frågor läsaren har och strukturera därefter ditt innehåll utifrån dem. Skriv alltså det som är minst viktigt för läsaren allra sist i dokumentet.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Vill du använda kommunens mark till något?

För att få använda en offentlig plats till något som den inte är avsedd för behöver du ett tillstånd som kallas markupplåtelse. Du ansöker om tillståndet genom att skriva till Polisen och berätta när du vill använda platsen och vad du vill göra med den. Polisen bestämmer sedan tillsammans med kommunen om du kan få tillståndet eller inte.

 

Markupplåtelse

I Skellefteå används årligen kommunens mark till ett antal evenemang eller händelser av varierande storlek och i olika miljöer. Vårt mål är att det som sätts ut på offentlig plats ska stimulera och berika livsmiljön för invånarna. Kommunen vill ge tydliga riktlinjer för all upplåtelse av den allmänna marken. För att använda en offentlig plats till något den normalt inte är avsedd för krävs ett tillstånd, så kallad markupplåtelse.

För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs i de allra flesta fall tillstånd av polismyndigheten. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt. Det innebär att polismyndigheten inte kan utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan. Vid vissa markupplåtelser är det staden som är tillståndsgivare. Om inget annat anges i riktlinjerna ska dock tillstånd sökas hos polismyndigheten.

Skriv informativa rubriker

Led läsaren genom texten och väck intresse för din text med hjälp av rubriker.

Idag lever vi i ett överflöd av information där många försöker tillgodogöra sig texternas innehåll genom att ögna och skumläsa, och då hjälper en informativ rubrik läsaren. Rubriken 20 nya tjänster på två år säger till exempel mycket mer än Verksamhetens utveckling.

Du kan skriva långa rubriker

Det finns en gammal föreställning om att rubriker måste vara korta, men det är inte sant. Visserligen bör en rubrik inte vara allt för pratsam, men den ska vara tillräckligt utförlig för att läsaren ska få med sig kärnan i texten. Ett bra tips är att skriva rubriker som påståenden, frågor eller uppmaningar.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Receptionen stänger klockan 16.00

Förändrade öppettider

Så här kan centrum se ut i framtiden

Fördjupad översiktsplan för Centrala stan

Hur nöjda är medarbetarna?

Medarbetarindex

Välj konkreta ord

Det är viktigt att komma ihåg att den som du skriver för kanske inte har samma ordförråd som du har.

Många gånger kan de ord som myndigheter och kommuner använder vara svåra att förstå. Välj i stället ord som läsaren lättare känner igen. Undvik till exempel ord som erhålla – använd i stället den vanligare varianten . Undvik också så kallad managementjargong som lätt kan bli abstrakt. Exempel på managementjargong är uttryck som outsourca, synergieffekter och spin off-effekt.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Du får ersättning

Ersättning utgår

Förändra

Modifiera

Inte

Ej

Finns

Föreligger

Eftersom

Emedan

För att få ställa ut blomlådor ska du ansöka om tillstånd från kommunen. För att ansöka fyller du i en blankett. Skicka in din ansökan senast 31 maj för att tillståndet ska gälla under samma år som du ansöker.

Du måste inneha godkänt tillstånd för att få ställa ut blomlådor. För att tillstånd skall kunna utfärdas innevarande år fordras att ansökan görs på avsedd blankett och är kommunen tillhanda senast 31 maj.

Broschyren som du som anställd får informerar om hur vi ska arbeta för att motverka diskrimination.

Informationsmaterialet som delges våra anställda redogör för upplägget av ett ickediskriminerande arbetssätt på arbetsplatsen.

Låt verben vara verb

I byråkratsvenska är det vanligt att göra om verb till substantiv, till exempel genom att skriva genomföra en undersökning i stället för undersöka. Om du gör det blir texten ofta både längre och krångligare. Se därför till att låta verben vara verb.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Betala senast den 9 februari 2019.

Betalning sker senast den 9 februari 2019.

Vi följer upp utbildningen efter fyra veckor.

En uppföljning genomförs fyra veckor efter avslutat utbildningstillfälle.

Besöka

Avlägga besök

Utbilda

Bedriva utbildning

Utreda

Göra en utredning

Förläng inte orden i onödan

En text med många långa ord är mer ansträngande att läsa än en text med korta ord.

Använd därför hellre korta uttryck än långa och lägg inte på förlängningar på ord som inte tillför något. Det är till exempel vanligt att skriva målsättningar för att det låter lite finare än mål och avseende i stället för om, men det blir oftast ingen betydelseskillnad och texten blir tydligare om du väljer det kortare ordet.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Vårt mål är att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Vår målsättning är att personer med behov av stöd och assistans ska kunna bo kvar i hemmamiljön så länge som möjligt.

På mötet ska vi framförallt prata om vilka mål vi ska sätta upp för att utveckla verksamheten på lång sikt.

Huvudsakliga frågeställningen för informationsträffen är vilka konkreta målsättningar angående de långsiktiga utvecklingsprocesserna som ska upprättas inom verksamheten.

Skriv en tanke per mening

Ha som tumregel att alltid skriva en tanke per mening. Då ser du till att inte göra meningarna allt för komplicerade. Ju fler tankar du pressar in i en och samma mening, desto svårare har läsaren att följa din tankegång och förstå det som du skriver.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Du får ett beslut från oss senast tio veckor efter att du har lämnat in en komplett ansökan. I vissa fall kan vi förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor.

Beslut i ärenden ska meddelas senast 10 veckor efter att inlämnad ansökan är komplett om beslut om förlängd handläggningstid med ytterligare 10 veckor inte meddelats enligt plan- och bygglagen 9 kap. 27§.

Vi på Skellefteå kommun ska undersöka hur alla lokaler är utformade. Detta på grund av den nya lagen om tillgänglighet som började gälla vid årsskiftet. Vi vill vara säkra på att våra lokaler är tillgängliga för alla och att vi följer lagen.

Med hänsyn till den vid årsskiftet införda lagen om att bristande tillgänglighet är grund för diskriminering har beslutats att noggranna undersökningar av alla verksamheters lokalutformning ur ett tillgänglighetsperspektiv ska genomföras för att säkerställa att lagen efterföljs.

Dela in texten i stycken

För att göra texten inbjudande och lätt att läsa bör du dela upp den i stycken.

Ett bra tips är att ge varje ny tankegång ett eget stycke. Håll alltså ihop det som hör till samma stycke och byt stycke när du börjar på någonting nytt.

Ta för vana att inleda varje stycke med en mening som visar vad stycket handlar om.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Innan ni bokar er vigsel måste ni ansöka om en så kallad hindersprövning från Skatteverket. Då undersöker Skatteverket om det finns några hinder för att ni ska få gifta er. Hinder kan till exempel vara att någon av er redan är gift eller att någon är under 18 år.

För att boka tid för vigsel ringer ni kommunens kundtjänst. Då kontaktar kommunen någon av vigselförrättarna och kommer överens om en dag, tid och plats som passar er.

Vanligtvis sker vigseln i ett särskilt vigselrum i Stadshuset, men ni kan också komma överens med vigselförrättaren om att ha vigseln på en annan plats.

 Innan vigsel kan bokas måste en ansökan göras till Skatteverket om så kallad hindersprövning. Vid hindersprövning undersöks eventuella hinder för giftermål. För tidsbokning av vigsel kontakta kommunens kundtjänst. Kommunen upprättar kontakt med av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare och ni kommer överens om passande dag, tid och plats. Vigseln sker vanligtvis i särskilt vigselrum i Stadshuset, men möjlighet finns att komma överens med vigselförrättaren om vigsel på annan plats.

Använd punktlistor

En punktlista ger överblick och lyfter fram det viktiga i texten på ett tydligt sätt.

En punktlista är lätt att läsa och passar bra i de flesta texter, särskilt om du ska räkna upp flera viktiga saker eller om du ska skriva en instruktion.

Tänk på att punktlistan ska vara symmetrisk

Tänk på att alla punkter i din punktlista ska vara symmetriska, det vill säga se ut på samma sätt. Om första punkten är en uppmaning, bör alltså även de andra punkterna vara uppmaningar.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Vi strävar efter att möta dina behov och önskemål och att skapa en regelbunden och trygg assistans för dig. Vi ansvarar därför för att dina personliga assistenter

 • har rätt utbildning
 • får handledning i sitt dagliga arbete
 • får lära sig nya saker regelbundet.

Detta gör vi för att du ska ha det så bra som möjligt.

Vi eftersträvar att tillmötesgå kundens behov och önskemål samt skapa kontinuitet i assistansen. Vi ansvarar för att de som arbetar som personliga assistenter har rätt utbildning, får handledning i sitt dagliga arbete och får regelbunden vidareutbildning. Detta gör vi för att säkerställa att kunden får högsta möjliga livskvalitet.

Tänk på detta när du vikarierar i skolan:

 • Fråga dina kollegor om du är osäker på din arbetsuppgift.
 • Använd inte parfym eftersom det finns personer som har allergier.
 • Presentera dig gärna för barnen och deras vårdnadshavare.

 

Som vikarie i skolan:

 • Fråga dina kollegor om du är osäker på arbetsuppgiften.
 • Parfym bör ej användas. Det finns personer som är allergiska.
 • Presentation för föräldrar och barn skapar förutsättningar för god dialog.

Undvik markeringar i text

Markeringar i text, alltså fet stil, kursiveringar, ”citattecken” och understruken text, kan störa flytet i läsningen om de inte används på rätt sätt. Använd bara kursiv stil för att markera enstaka ord, inte hela stycken eller en hel text. Använd fet stil för att markera särskilt viktiga ord, men gör det mycket sparsamt.

Undvik understruken text helt: det kan läsaren missta för en länk.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

De maskiner som vi använder vid snöröjning kan orsaka skador på bland annat staket, postlådor och häckar. Om en skada inträffar tar du som fastighetsägare genast kontakt med Skellefteå kommuns kundtjänst.

Tänk på att vi inte ersätter skador på felplacerade postlådor.

 

De maskiner som används vid snöröjning kan orsaka skador på bland annat staket, postlådor och häckar. Om en ”skada” inträffar tar fastighetsägare genast kontakt med Skellefteå kommuns kundtjänst.

Tänk på att vi inte ersätter skador på felplacerade postlådor.

Skriv tydliga länkar

Tydliga och informativa länkar gör att läsaren snabbare hittar den information som hen söker.

Det är särskilt viktigt att du skriver tydliga länkar för personer som använder någon form av hjälpmedel för att surfa på webben, till exempel skärmläsare. De kan nämligen välja att navigera genom att enbart läsa upp länkarna på en sida. Skriv därför länken så att läsaren förstår vart länken leder eller vad som händer när man klickar på den.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

I Kalvträsk finns goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Läs mer om aktiviteter och friluftsliv i Kalvträsk Länk till annan webbplats..

I Kalvträsk finns goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Läs mer om det här Länk till annan webbplats..

För att ansöka om förskoleplats, fyll i blanketten Ansökan om plats i förskola (pdf, nytt fönster) , 58.7 kB..

Fyll i blanketten , 93.5 kB. om du vill ansöka om en förskoleplats.

Den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag i Stadsparken. Läs mer om firandet av Sveriges nationaldag.

Firande av Sveriges nationaldag sker i Stadsparken. Läs mer om firandet.

Varför finns skrivregler?

Skrivregler hjälper dig att minimera risken för missförstånd och att nyansera det som du skriver. Dessutom får de som läser dina texter bättre förtroende för dig när du följer svenska skrivregler och skriver korrekt. Forskning visar att läsaren tappar förtroendet för avsändaren och innehållet redan efter att hen upptäckt två till fem fel i en text.

Stor eller liten bokstav?

Namn på byggnader, platser och parker

Etablerade namn på byggnader, parker och platser skrivs med stor bokstav. Till exempel Örjansskolan, Björnåkerskolan, Stadshuset och Stadsbiblioteket.

En del namn består av två ord. Skriv då endast det första ordet med stor bokstav: Skellefteå hamn, Bureå badhus och Bolidens bibliotek.

Namn på politiska partier

Politiska partier skrivs också med stor bokstav: Liberalerna, Socialdemokraterna. Även förkortningarna skrivs med stora bokstäver: (L) och (S).

Namn på nämnder, avdelningar, enheter och förvaltningar

Namn på nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter skriver du vanligtvis med små bokstäver. Skriv därför små bokstäver på alla namn inom Skellefteå kommun som slutar på
-kontoret, -avdelningen-, -enheten eller -sektionen. Alla andra namn skriver du med stor bokstav. Skriv alltså verksamhetsavdelningen, men Stöd och service. Undantag från den här regeln är exempelvis kundtjänst och internservice, som snarare är funktioner än namn.

Ordet kommun i Skellefteå kommun skrivs med litet k.

Se också rekommenderade skrivsätt för Skellefteå kommuns verksamheter.

Namn på företag och varumärken

Behandla namn på företag och varumärken som egennamn. Det innebär att du skriver stor inledande bokstav. Om namnet består av fler än ett ord är det bara det första ordet du inleder med stor bokstav. Skriv titlar med små bokstäver, till exempel vd, ordförande och professor.

Företagsnamn som är förkortningar

En del namn på företag och varumärken kan vara förkortningar. De förkortningar som utläses som ord skriver du med inledande stor bokstav, resten små bokstäver. Ett exempel på det är IKEA, som i löptext blir Ikea.

När du utläser namnet som initialer, varje bokstav för sig, skriver du hela namnet med stora bokstäver. Till exempel ABB eller SCA.

Skelleftebo och andra sammansättningar

Skelleftebo och Skellefteåbo inleds med stor bokstav, eftersom det är en sammansättning (Skellefteå + bo). Samma gäller för till exempel Pitebo och Piteåbo.

Siffror och tal

Siffror eller bokstäver?

När siffror ska vara en del av en längre text är det bra att skriva ut dem med bokstäver. En bra tumregel är att skriva ut alla tal mellan ett och tolv – därefter är det bäst att använda siffror.

Siffror i tusental

Siffror i tusental ställs upp i grupper om tre. Använd mellanslag för att skilja grupperna åt. I digitala sammanhang, som i mejl och på webbsidor kan det dock vara bra att använda punkt i stället. På så sätt kan du se till att talet håller ihop och inte hamnar på två olika rader. Kommatecken ska du bara använda som decimaltecken. Ställ inte upp två sifferuppgifter bredvid varandra och inled inte en mening med siffror.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

År 2016 var antalet 25.000.

Antalet var 25.000 2016.

Vi vill att Skellefteå ska ha 80.000 invånare år 2030.

80.000 invånare vill vi att Skellefteå ska ha år 2030.

Datum och tid

Beroende på sammanhang och utrymme kan du skriva datum på olika sätt. När du ska datera dokument gör du det enligt standarden år-månad-dag. Veckodagar och månader inleds inte med stor bokstav.

Skriv klockslag med punkt mellan timmar och minuter (och sekunder). Använd inte kolon eller kommatecken.

Skriv så här

måndag den 7 februari
måndag 7 februari
7 februari
2016-02-07 (när du daterar dokument)
klockan 14.30
öppet mellan klockan 8.00 och 17.00 eller
öppet 8.00–17.00

Förkortningar

Använd så få förkortningar som möjligt – helst inga alls. Förkortningar sparar tid för dig som skribent, men försvårar för läsaren. Använd bara förkortningar när utrymmet är begränsat, till exempel i en tabell. Använd aldrig förkortningar som du använder internt på arbetsplatsen, till exempel MAS, USK eller KS.

Avsluta inte ditt mejl med en förkortning

Många uppfattar förkortningen mvh som nonchalant. Avsluta därför hellre ditt mejl med frasen Med vänliga hälsningar.

Vedertagna förkortningar

De vanligaste vedertagna förkortningarna är OK att använda. I digitala kanaler är det bättre att använda punkt som åtskillnad än mellanslag.

 • bl.a.
 • ca
 • d.v.s.
 • etc.
 • fr.o.m
 • m.fl.
 • m.m.
 • o.s.v.
 • s.k.
 • t.ex.
 • t.o.m.
Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

tkr

kkr

mnkr

milj kr, MSEK, mkr

mdkr

mdr kr, mkr

Skiljetecken

Punkt avslutar meningar och används i klockslag

Punkt avslutar en mening och används som avskiljare i klockslag. Avsluta inte en mening med fler än en punkt. Avsluta heller inte en rubrik med punkt.

Citattecken vid citat och markering av ord

Citattecken används när en person citeras eller när du vill markera ett visst ord. En boktitel eller liknande skrivs utan citattecken men med stor bokstav. Vill du framhäva ett ord i texten bör du markera det kursivt i stället för att använda citattecken.

Frågetecken avslutar frågor

Avsluta frågor med ett frågetecken. Avsluta aldrig en fråga med fler än ett frågetecken. Avsluta heller inte en fråga med utropstecken.

Du behöver sällan använda utropstecken

Det finns sällan anledning att använda utropstecken. Du kan använda utropstecken efter Obs! eller efter hälsningsfrasen i ett mejl.

Snedstreck kan förvirra läsaren

Snedstreck (/) har flera innebörder: och, eller, per och delat med är några exempel. Ibland är det svårt att veta vad som menas. Undvik därför att använda snedstreck – skriv i stället ut innebörden av snedstrecket. Skriv alltså inte hon/han om du menar hon eller han.

Bindestreck eller tankstreck?

Det kan vara svårt att veta när du ska använda det korta bindestrecket och när du ska använda det något längre tankstrecket.

Bindestreck använder du till exempel vid

 • underförstådda orddelar för att visa att ett efterled är gemensamt för flera ord, till exempel sön- och helgdagar
 • vissa sammansättningar med namn när namnet står som efterled, till exempel sommar-Skellefteå
 • samordnade uttryck som till exempel svensk-finsk förening.

Tankstreck använder du bland annat

 • för att markera period, omfång och sträckor, till exempel 1–5 juni och Skellefteå–Piteå
 • vid pauser, inskott och tillägg
 • vid repliker och citat.

Parenteser används vid tillägg och inskott

Parenteser använder du för inskjutna tillägg av olika slag. Punkten sätter du efter det avslutande parentestecknet (men bara om parentesen är en del av meningen). (Om parentesen utgör en hel mening sätts punkten före det avslutande parentestecknet.)

Särskrivningar

Särskrivning är ett vanligt skrivfel som kan sticka i ögonen på läsare, skapa missförstånd och sänka förtroendet för avsändaren. I svenska språket skriver du i huvudsak ihop ord om de uttalas som ett ord. Om du är osäker kan du därför ha nytta av att säga ordet du funderar över högt.

Svensk stavning av engelska låneord

Många ord som vi har lånat in från engelskan är numera etablerade svenska ord. De orden ska du också stava enligt svenska stavningsregler.

Exempel

Skriv så här

Skriv inte så här

Mobbning

Mobbing

Skanner

Scanner

Mejl, e-post

Mail

Sajt

Site

Containrar

Containers

Procent, valutor och andra tecken

Använd inte de tecken som finns för olika ord, bland annat för procent och valutor. Skriv för tydlighetens skull i stället alltid ut orden, till exempel procent, promille, euro och dollar.

Senast uppdaterad: