Korttidsvistelse och återkommande korttidsvistelse

Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem kan du ansöka och få plats på korttidsvistelse. Dessa insatser finns för att öka tryggheten för dig och dina anhöriga. Platser för korttidsvistelse finns på Skellefteå korttidscentra och på vissa vård- och omsorgsboenden i kommunen. 

Om du vill ansöka om korttidsvistelse eller återkommande korttidsvistelse kontaktar du beslutsenheten.

När kan man få plats på korttidsvistelse?

Korttidsvistelseplats får du om du behöver tillfällig vård och omsorg utanför det egna hemmet.

Det går att få en plats på korttidsvistelse för att

  • ge dina anhöriga avlösning i omsorgsarbetet
  • ge dig tillfälligt stöd när ditt omsorgs- och vårdbehov inte kan tillgodoses i ditt hem
  • ge dig möjlighet till återhämtning och utreda dina förmågor
  • ge dig stöd medan du väntar på en plats på vård- och omsorgsboende

Återkommande korttidsvistelse ger stöd till anhöriga

Återkommande korttidsvistelse är när du växlar mellan att bo i hemmet och på korttidsvistelse. Återkommande korttidsvistelse kan ses som ett stöd till dina anhöriga som vårdar dig. Du kan få återkommande korttidsvistelse i upp till 2 veckor per månad, vilket kan vara växelvis en vecka i taget eller två veckor i taget.

Senast uppdaterad: