Dagverksamhet

Skellefteå kommuns dagverksamhet är till för dig som har en demenssjukdom och som oavsett ålder behöver stimulans och stöd för att kunna bo kvar hemma. På dagverksamheten bidrar vi till att du som får stöd av oss kan leva livet bäst möjligt och ges förutsättningar att kunna bo kvar hemma.

Det finns sex dagverksamheter i Skellefteå med hela kommunen som upptagningsområde. På dagverksamheten arbetar demensspecialiserade undersköterskor och undersköterskor. Dagverksamheten erbjuder individuella aktiviteter men framför allt aktiviteter i grupp.

Det är viktigt för oss att du får en meningsfull dag med social stimulans. Med oss ska du känna dig trygg och kunna vara dig själv. När vi planerar dagen utgår vi från vad som är viktigt för dig, så kallad personcentrerad omsorg. Tillsammans med dig och dina anhöriga arbetar vi förebyggande och rehabiliterande för att bevara dina förmågor.

Dagverksamhet är en biståndsprövad insats. Din insats är tidsbestämd och följs upp av biståndshandläggare vid eventuell förlängning. Du kan göra en ny ansökan hos biståndshandläggaren om du känner att ditt behov av stöd förändras.

När du fått beslut om dagverksamhet kommer du att bli uppringd av dagverksamhetens planerare. Planeraren behöver en del information av dig för att kunna påbörja dagverksamheten. När det är klart vilken dagverksamhet du kommer att erbjudas, tar vi kontakt med dig för att bestämma när du kan komma på ett första besök. Om du vill kan du ta med en anhörig. Om du har hemtjänst sen tidigare är din kontaktperson på hemtjänsten välkommen att följa med. Vid besöket får du veta mer om dagverksamheten. Vi samtalar om dina förväntningar och önskemål. En tid efter att du börjat på dagverksamheten kommer du tillsammans med oss att göra en så kallad genomförandeplan. Där finns det beskrivet vad som är viktigt för dig för att du ska få en meningsfull dag. Du eller anhörig kan också skriva ner din levnadsberättelse för att vi ska kunna ge bästa möjliga stöd till dig.

Från början är man på dagverksamhet 1 dag i veckan. Som mest kan man vara 2 gånger i veckan.

Under den tid du vistas på dagverksamheten serveras både lunch och fika. På dagverksamheten betalar du en kostavgift per dag.

Hur ansöker jag?

Du behöver ha ett biståndsbeslut för att delta i dagverksamhet.

Ansöka om vård och omsorg

Hur tar jag mig till dagverksamheten?

Om du inte har möjlighet att själv ordna transport till och från dagverksamheten kan du ansöka om färdtjänst.

Vilka dagverksamheter finns?

Det finns sex dagverksamheter i Skellefteå:

  • Ekan vid Brogårdens vård- och omsorgsboende
  • Brovillan vid Brogårdens vård- och omsorgsboende
  • Svanen vid Sunnanängs vård- och omsorgsboende
  • Glädjen vid Sunnanängs vård- och omsorgsboende
  • Linden vid Ömhetens vård- och omsorgsboende
  • Pionen på Uppfinnarvägen i stadsdelen Degerbyn - Denna dagverksamhet är specialiserad på stöd till personer med demenssjukdom som är yngre än 70 år.

Dagverksamheterna är öppna dagtid måndag till fredag, helgfria dagar.

Senast uppdaterad: