Stöd i hemmet för äldre

Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning hos kommunen om du på grund av bestående eller långvarig funktionsnedsättning b...

Dagverksamhet

Skellefteå kommuns dagverksamhet är till för dig som har en demenssjukdom och som oavsett ålder behöver stimulans och st...

Gratis fixartjänster i hemmet

Du som är över 67 år har möjlighet att få gratis servicetjänster utförda av Solkrafts Fixarmalte och Fixarmärta. Det gäl...

Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar hemma och leva självständigt kan du få stöd från hemtjänsten. Du får stöd med sådant som du...

Kommunal hälso- och sjukvård

Du som har långvariga behov av hälso- och sjukvård och inte kan uppsöka hälsocentralen kan få hälso- och sjukvårdsinsats...

Matservice och hemleverans

Pensionärer som bor inom Skellefteå kommun och inte själva kan ta sig till butiken på sin ort för att handla livsmedel h...

Rehabilitering och habilitering

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut i kommunens särskilda boend...

Undvik fallolyckor

Visste du att de flesta som faller gör det hemma? När det gäller att förebygga fallolyckor är det bra att tänka efter fö...

Utredning i hemmet

Skellefteå kommuns utredningsteam för vård och omsorg finns för att: Trygga hemgången efter sjukhusvistelse eller ko...

Välfärdsteknik och digitala stöd

Du som är äldre och bor hemma eller har en funktionsnedsättning i Skellefteå kommun kan ansöka om att få stöd via välfär...