Anhörigstöd för dig som vårdar äldre

Anhöriga som vårdar äldre närstående hemmavid är en viktig och betydelsefull resurs. Era erfarenheter och kunskaper är unika och ni utför ofta er gärning i det tysta. För att ni - du som anhörig och din närstående - ska må så bra som möjligt, finns stöd att få.

Anhörigstöd

Skellefteå kommuns anhörigstöd är till för dig som vårdar en äldre närstående. Vi är också ett stöd till dig som är senior och ensamstående i syfte att bryta ensamhet och isolering. Vi vill ge dig förutsättningar att leva livet bäst möjligt och kunna bo kvar hemma.

Skellefteå kommun erbjuder anhörigstöd upp till 8 timmar per månad, alla helgfria vardagar och kvällar. Anhörigstödet är kostnadsfritt och kan fås utan biståndsbeslut. Vi arbetar över hela Skellefteå kommun.

Stödet bygger på att bevara funktioner genom ett förebyggande och rehabiliterande förhållningsätt. Vi vill att du som anhörig ska känna dig trygg med att din närstående får det stöd den behöver när du inte är där.

Anhörigkonsulenten är till för dig som stöttar eller vårdar en vuxen närstående i hemmet. Du kan få stöd genom information och rådgivning, enskilda samtal, hembesök och utbildning. Anhörigkonsulenten arbetar vardagar måndag till fredag och är verksam i hela Skellefteå kommun.

Många anhöriga upplever ett stort stöd i att träffa andra och dela erfarenheter. Utbildningar och mötesplatser anordnas på flera orter i kommunen.

Nästa anhörigutbildning startar i höst, ta gärna kontakt med anhörigkonsulenten och anmäl ditt intresse att delta.

Utbildningen består av 8 träffar där varje träff har ett eget tema som diskuteras. Utbildningen leds av anhörigkonsulenten tillsammans med kognitiva stödteamet.

Läs mer om anhörigutbildning för dig med en närstående med demensdiagnos.

Du som är anhörigvårdare kan få stöd av anhörigkonsulent i ditt uppdrag. Den du vårdar kan även få stöd av arbetsterapeut. Kontakta anhörigkonsulent för mer information.

Läs mer om uppdragen som anhörigvårdare här Länk till annan webbplats.

På Seniortorg Skellefteå finns en generationsgemensam mötesplats i Skellefteå. Konceptet är en typ av upplevelseverkstad, där det ges möjlighet att träna på allt från att använda trygghetsskapande teknik till att inspireras till ny kunskap och frihet i livet. Här lär vi och upplever tillsammans för att skapa trygghet, självständighet och glädje i vardagen.​ Du som anhörig är välkommen själv eller tillsammans med din närstående, för personlig rådgivning, tips och idéer och lyssna på intressanta föreläsningar som kan inspirera och stötta dig.

Läs mer om Seniortorg Skellefteå Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Du som har frågor om anhörigstöd till äldre kan antingen fylla i det digitala formuläret via länken nedan, eller ringa kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg eller kontakta oss via e-post anhorigstod@skelleftea.se

Senast uppdaterad: