Misstanke om att barn eller vuxen far illa

Du kan göra en orosanmälan till individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten) för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för. Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande.

Lämna in en orosanmälan (Länk till annan webbplats)

När ska man göra en orosanmälan?

Det kan till exempel handla om fysiskt eller psykiskt våld, missbruk, vanvård, sexuellt utnyttjande, självskadebeteende eller att du misstänker att en vårdnadshavare inte har förmåga att ta hand om eller tillgodose sitt barns behov.

Du kan göra en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll. Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Men då blir det svårare för socialtjänsten att utreda ärendet.

Som privatperson får du inte veta hur socialtjänsten utreder ärendet och vilka åtgärder som vidtas.

Alla orosanmälningar hanteras skyndsamt.

Gör en orosanmälan i tjänsten

Vissa yrkeskategorier har anmälningsskyldighet. Det innebär att de genast ska anmäla till socialtjänsten om de vet eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, skolan och förskolan, socialtjänsten och kriminalvården. Men också andra som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven verksamhet. Till exempel på en ungdomsgård.

Om du gör anmälan i tjänsten ska du berätta vem du är och var du jobbar. Mer information om anmälningsskyldigheten finns i socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 14. Länk till annan webbplats.

När du gör en orosanmälan i tjänsten har du oftast möjlighet att få veta om socialtjänsten inleder en utredning i ärendet, eller om en utredning pågår.

Använd helst e-tjänsten för snabb och enkel hantering.

Vad händer när socialkontoret har fått in en anmälan?

Socialtjänsten hanterar alla orosanmälningar skyndsamt. Vid behov kan socialtjänsten starta en utredning. Då träffar socialsekreterare personen eller familjen som anmälan gäller och går igenom deras situation tillsammans med dem.

Du som anar att ett barn eller en ungdom far illa

Det är alltid vuxnas ansvar att uppmärksamma och agera när ett barn signalerar att det inte mår bra. Om du är orolig bör du försöka prata med barnet och försöka att förstå lite mer av hur barnet har det. Visa att du ser, bryr dig om och vill hjälpa.

Alternativa sätt att göra anmälan

Det snabbaste, säkraste och bästa sättet att göra en orosanmälan är via kommunens e-tjänst. Vid behov kan kundtjänst hjälpa till att skicka in anmälan. Ring 0910-73 50 00 (knappval 1).

Du kan också fylla i en blankett och skicka till adressen som står på den, alternativt lämna in till Skellefteå kommuns kundtjänst:

Filmen handlar om orosanmälan för barn och varför det är viktigt att anmäla oro. Den är producerad av Bris.

Senast uppdaterad: