Fältverksamheten

Fältverksamheten i Skellefteå jobbar, tillsammans med andra aktörer, för att ge kommunens unga en bra tonårstid. Fältarna är socialkontorets förebyggande och uppsökande enhet som vänder sig till Skellefteå kommuns ungdomar i åldern 13-20 år.

Fältverksamheten består av fyra heltidsanställda socionomer och de har sin fasta punkt på Hörnellgatan 4 i Skellefteå. Den största delen av tiden återfinns fältarna dock ute i ungdomsmiljöer, på skolor och ute på stan.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet bygger på samarbete med andra ungdomsarbetare som skolor, fritidsgårdar, föreningar etc. Fältverksamheten ger också information på föräldramöten kring trender och tendenser bland ungdomar om bland annat internet, droger och festplatser.

Fältverksamheten kan erbjuda stödgrupp för ungdomar med missbruk i familjen, föräldragrupp för vuxna med ”struliga” ungdomar, ungdomsgrupper med olika behov, familjerådslag m.m. Fältverksamheten ansvarar också för medlingsverksamheten Öppnas i nytt fönster. inom kommunen.

Fältarna vill vara en positiv kraft ute bland ungdomar och kan också ge råd och stöd individuellt, alternativt hjälpa till rätt instans.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet består av att vara ute så mycket som möjligt i ungdomsmiljöer, både dag- och kvällstid. Fältarna besöker olika festplatser, fritidsgårdar och stan för att stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. Fältarna har mycket föräldrakontakter utifrån det de ser genom det uppsökande arbetet. Fältverksamheten har hela Skellefteå kommun som arbetsfält.

Senast uppdaterad: