Ungdomshälsan

Vi är till för dig mellan 16 och 22 år som vill ha råd och stöd i din livssituation. Vi jobbar för att det ska vara lätt att få kontakt med oss och besöken hos oss är gratis. Självklart har vi även tystnadsplikt.

När du kommer till Ungdomshälsan kan du träffa vår psykolog, socionom, skolsköterska eller barnsjuksköterska. Det är vi som jobbar för att du ska må bra i din livssituation.

Ungdomshälsan jobbar för en god hälsa och ser till hela människan. Vi jobbar med vägledning, stöd och råd för att bevara och förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan till ungdomar och unga vuxna i åldern 16-22 år. Verksamheten är gratis att kontakta och besöka för alla och vi finns på Storgatan 34 i Skellefteå.

Ungdomshälsan är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Vi gör bedömningar samt ger kortare behandlingsinsatser. Om ytterligare stöd eller behandling behövs lotsar vi vidare till rätt vårdgivare.

Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-22 år samt gör förebyggande insatser för elever i grundskolan.

Psykologerna Angelica och Gabriella

Som psykolog har man inriktning på psykologi vilket innebär ökade kunskaper om människans handlingar, tankar och känslor.

Barnsjuksköterska Anna-Lena

Barnsjuksköterskan har ökade kunskaper om barn och ungas olika ohälso- och sjukdomstillstånd och hur man bäst vårdar och behandlar samt förebygger dessa. Hur olika utvecklingsfaser genom livet påverkar hälsa och mående är också kunskaper som barnsjuksköterskan har.

Anna-Lena har tidigare arbetat som barnsjuksköterska på Barnkliniken samt på Sjukvårdsrådgivningen. Hon är också tobaksavvänjare.

Socionom Pia

Som socionom har man kunskap om sociala frågor som familjeproblem, relationer, skolbekymmer, missbruk mm. Viktigt att hjälpa ungdomar att hitta vägar att få ett bra liv. Pia har tidigare arbetat som fältassistent och skolkurator och har haft grupper för ungdomar som har missbruk i sin närhet.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: