Klara - för unga 13-25 år och deras familjer

Att vara ung kan ibland vara kämpigt och utmanande. Att som förälder vägleda ungdomar kan vara både härligt och svårt. Alla familjer kan någon gång hamna i svårigheter där hjälp till förändring behövs. Klara ger stöd och behandling till familjer, ungdomar och föräldrar i åldern 13-25 år.

 • Klara är en öppenvårdsverksamhet som erbjuder stöd och behandling till ungdomar mellan 13-25 år och deras familjer.
 • Klaras mål är att tillsammans med ungdomen och familjen hitta lösningar som stärker relationer och gynnar ungdomens utveckling.
 • Du ansöker om stöd via socialtjänstens handläggare.
 • Vi arbetar utifrån det uppdrag som du och din socialsekreterare kommit överens om. Stödet är individuellt anpassat och bygger på de behov och önskemål som du och din familj har.

Ansök om stöd

För att söka stöd kan du antingen använda kommunens e-tjänst för ansökan om stöd eller ringa kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen (Länk till annan webbplats)

Vilket stöd erbjuder Klara?

Vi finns till för dig som har problem eller funderingar kring saker som familjerelationer, social gemenskap, problematisk skolfrånvaro, våld, missbruk och annat som kan orsaka kaos i vardagen. Vi jobbar både med individen och hela familjen.

Hur jobbar vi med familjebehandling?

Familjesamtal handlar om att överbrygga hinder som får en eller flera familjemedlemmar att må dåligt. Tillsammans med ungdomar och föräldrar sätter vi upp tydliga förändringsmål och ger verktygen för att nå hela vägen fram. Ibland behövs också enskilda samtal för att se till ungdomens hela sammanhang och för att stärka de vuxna i sin föräldraroll.

 • Vi utgår från de resurser som finns i familjen. Vi ger stöd i relationerna och kommunikation och stärker föräldrarollen.
 • Det är ungdomens behov som är i fokus.
 • Träffarna sker i Klaras lokaler eller i hemmet. Vi ses regelbundet, vanligtvis en gång i veckan.
 • Om det behövs så samarbetar vi med andra, till exempel skola eller Region Västerbotten. Inte minst är detta viktigt när vi jobbar med unga med problematisk skolfrånvaro.

Vi har ett team som arbetar med unga och deras familjer när den unge placerats i familjehem, Förstärkt familjehemsvård. Läs mer om detta längre ner på denna sida.

Hur jobbar vi med missbruk?

Alla som kommer till Klara med alkohol- eller drogproblem har möjlighet att få en individuellt anpassad behandlingsinsats som också innebär ett visst familjestöd. Vi har ett nära samarbete med bland andra psykiatrin och arbetsförmedlingen.

En insats kan bestå av:

 • Motiverande samtal.
 • Kartläggning av livssituation och vanor.
 • Stöd före, under och efter behandling för en fortsatt drogfri tillvaro.
 • Haschavvänjningsprogram (HAP), 20 träffar under sex veckor. Finns även ett kortare program för begynnande cannabisberoende där både ungdom och föräldrar deltar.
 • Återfallsprevention, för att stödja fortsatt alkohol- och drogfrihet.

Gruppverksamhet och förstärkt familjehemsvård

Missbruk finns i många familjer. Vill du träffa andra ungdomar i samma situation? Vi träffas i grupp en gång i veckan. Det kostar ingenting och vi har tystnadsplikt. Du får veta mer om missbruk och vad du kan göra för att själv må bra. Viktigast av allt är att veta att det inte är ditt fel.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Ungdomshälsan!
Du kan nå oss via kundtjänst 0910-73 50 00 eller så skickar du ett mejl till ungdomshalsan@skelleftea.se

Familjehemmet

I familjehemmet finns en vuxen hemma på heltid. För att du ska få hjälp att hålla dagliga rutiner arbetar familjehemmet med positiv feedback. Familjehemmet deltar regelbundet i utbildningar och får handledning.

Familjesamtalen

Under placeringstiden träffas du och dina föräldrar en gång i veckan på Klara öppenvård. Samtalen syftar till att stärka relationen mellan dig och dina föräldrar. Tillsammans arbetar vi mot tydliga förändringsmål så att du antingen kan flytta hem igen eller till ett eget boende.

Socialsekreterarens och samordnarens roller

Det är socialsekreteraren som remitterar ungdomar och föräldrar till förstärkt familjehemsvård. Socialsekreteraren tar fram en vårdplan för förändringsarbetet i familjehemmet och ansvarar för att planen följs.

Under placeringstiden har en samordnare tät kontakt med familjehemmet, ungdomen och föräldrarna. Samordnaren ordnar också gemensamma träffar med andra aktörer, som exempelvis skolan. Var tredje månad bjuder samordnaren in till en träff för att utvärdera hur det gått och planera framåt.

Vilka möter du på Klara?

Beroende på vad du behöver hjälp med har vi ett erfaret team av socionomer på Klara. Vi arbetar i huvudsak dagtid och har tystnadsplikt. Kontakten med Klara är frivillig och kostnadsfri.

Om du vill veta mer, kontakta Klara. Du når oss via Kundtjänst enligt ovan eller via e-post; klara@skelleftea.se.

Vi finns i lokaler på Kanalgatan 77 i centrala Skellefteå.

Senast uppdaterad: