Föräldrawebben

Föräldrawebben är ett nätbaserat program för föräldrar till barn i åldern 11–17 år.

Du får tillgång till en digital kurs med avsnitt om hur du kan stärka relationen till din tonåring och hantera vanliga utmaningar. Innehållet består av filmer, föreläsningar och övningar.

Du kan själv välja när du vill genomföra programmet, det är tillgängligt dygnet runt. Du får också en handledare/coach som du kan kontakta under programmets gång.

Föräldrawebben är kostnadsfri och har prövats i en studie med positiva resultat.

Kontakta Föräldrasupporten i Skellefteå om du vill veta mer.

Kontakta Föräldrasupporten (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: