Du som är stöd till person med funktionsnedsättning

Att vara kontaktperson eller stödfamilj är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Du som tar på dig ett uppdrag bör ha tid samt ett engagemang och intresse för andra människor.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att vara en medmänniska/kompis till en individ med en funktionsnedsättning. Syftet med insatsen kan exempelvis vara att möjliggöra deltagande i samhällsliv och att genomföra fritidsaktiviteter, samtal och råd kring vardagliga situationer, bryta isolering, på sikt bli mer självständig att söka sig till sociala sammanhang. Uppdraget innebär att man underlättar för personen att leva ett självständigt liv som alla andra. Omfattning på uppdraget varierar, det är vanligt att träffas ett tillfälle/vecka ungefär två timmar.

Det krävs inte någon särskild yrkeskompetens för att bli kontaktperson. Däremot behöver du vara 18 år, ha tid och ett stort personligt engagemang och intresse att hjälpa och stötta andra människor. För att vara kontaktperson krävs utdrag ur polisens belastningsregister.
Länk: Blanketter - barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Skriv ett meddelande till: uppdragLSS@skelleftea.se 

Arvode för kontaktperson

Ersättningen för att vara kontaktperson varierar utifrån uppdragets omfattning och den tidsinsats uppdraget kräver. Den ekonomiska ersättningen består av:

  • Ett arvode för utfört uppdrag.
  • En omkostnadsersättning som ska täcka kostnader för resa till och från uppdraget, mat/fikainträden, biljetter med mera.

Arvode och omkostnadsersättningsersättning utbetalas enligt Sveriges kommuner och regioners årliga rekommendationer.

Stödfamilj

Att vara Stödfamilj innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem ett antal tillfällen/månad. Syftet med stödfamilj är att vårdnadshavare ges möjlighet till avlastning, och barnet/ungdomen med en funktionsnedsättning ges stöd, rekreation och miljöombyte.

En Stödfamilj kan se ut på många olika sätt, du kan vara ensamstående, leva i en parrelation, med eller utan egna barn.

Det krävs ingen specifik kompetens för att vara Stödfamilj. Det är viktigt att ni har resurser i form av tid, tålamod och intresse för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Socialtjänsten gör en utredning för att bedöma lämplighet att vara stödfamilj. Utredningen består bland annat av ett hembesök, det krävs också ett samtycke för att utdrag ska kunna tas ur polisens misstanke och belastningsregister, socialregister, Lagen om omhändertagande om berusad person (LOB), Kronofogden.

Enklaste sättet att skicka in din månadsrapport är i Skellefteå kommuns e-tjänst för stödfamiljer.

Skriv ett meddelande till: uppdragLSS@skelleftea.se

Arvode för stödfamilj

Ersättningen för att vara Stödfamilj varierar utifrån uppdragets omfattning och den tidsinsats uppdraget kräver. Den ekonomiska ersättningen består av:

  • Ett arvode för utfört uppdrag.
  • En omkostnadsersättning som ska täcka kostnader i samband med barnets vistelse som exempelvis mat, förbrukningsvaror, aktiviteter.

Arvode och omkostnadsersättningsersättning utbetalas enligt Sveriges kommuner och regioners årliga rekommendationer.

Behöver du råd och stöd i ditt arbete eller kontakta ansvarig?

Senast uppdaterad: