Ersättning för ledsagare

Vad kan ledsagare få ersättning för?

 • Den enskildes/brukarens utlägg
  Den enskilde betalar sina egna kostnader i samband med ledsagningen.
 • Entréavgifter/Bio/Konserter osv.
  Skellefteå kommun står för rimliga omkostnader för ledsagare (entréavgifter, biobiljetter etc.). Dyrare aktiviteter utöver det vanliga som exempelvis konsertbesök ska godkännas av ansvarig chef.
 • Resor
  Ledsagarens resekostnader för resor inom uppdraget ersätts endast med reskostnader i kollektivtrafik eller färdtjänst. Ledsagare bekostar själv sina resor till och från uppdraget. Vid speciella omständigheter kan dock handläggare besluta om att ersättning för ledsagarens resa till och från uppdraget ska utgå. Omkostnader för ledsagares resa och boende i samband med semesterresa ersätts inte.
 • Mat och fika
  Ledsagaren ersätts också för utlägg för mat och fika på restaurang eller café. Kostnad för lunch och middag ersätts upp till 94 kr utifrån Skatteverkets riktlinjer. Fikakostnad ersätts för en dryck och ett fikabröd. Kostnad för hämtmat ersätts inte. Vid särskilda tillfällen såsom exempelvis kostnad för julbord i samband med ledsagning förankras ersättning med chef.

För att du som ledsagare ska få ut din ersättning krävs ett tydligt kvitto eller en biljett. Här måste det framgå datum och tid och vem som sålt vad och till vilket pris. Babskvitton är inte tillräckliga.

Vid tillfällen då man inte erhåller särskilt kvitto kan man begära att få ett skriftligt sådant. För att vara riktigt säker kan man ha med sig ett kvittensblock vilket kan köpas i många butiker.

Dina kvitton skickas in via e-tjänsten i slutet av varje månad.

 • Klicka på den gröna knappen ”Starta e-tjänsten”
 • Fyll i dina uppgifter om de inte fyllts i automatiskt
 • När du kommer till ”Vad gäller utlägget?” kryssar du i ”Utlägg för mat/fika/fritidsaktiviteter som personlig assistent (endast inom stöd och service för utlägg i sällskap med brukare)"
  • Välj vem du vill att pengarna ska betalas ut till. I de flesta fall väljer du ”Mig som medarbetare” men om du gör detta för någon annan kan du välja ”En annan privatperson”
  • När du valt ovanstående alternativ får du frågan ”Hur bor brukaren som var med dig när du gjorde utlägget?” Välj då alternativet ”Brukaren bor i eget boende”.
  • Fyll i personnummer och bankuppgifter såsom clearing och kontonummer samt det meddelande du önskar på utbetalningen, ex. ”utlägg”, ”ledsagning”, ”fika” osv.
  • Klicka på gröna knappen med texten ”Registrera eget utlägg”
  • Fyll i vilka typer av utlägg du vill registrera.
  • Registrera utlägget genom att fylla i totalsumma och moms. Vid behov lägg till ny rad via gröna knappen.
  • Bifoga kvittot (här har du med fördel fotat av eller scannat in kvittot i förväg).
  • När du kommer till fältet ”Var ska pengarna för lunch/middag/fika dras från?” fyller du i följande uppgifter:
   Ansvar 20140312 Konto 7460 Verksamhet 5137
  • I fältet ”Vem ska granska och godkänna utlägget” anger du Ida Laestander eller Cecilia Einarsdotter Larsson.
  • Klicka sen på den gröna knappen med texten ”Förhandsgranska"
  • Om allt ser bra ut så skickar du sedan in ditt utlägg för granskning.
  Senast uppdaterad: