Bli god man för ensamkommande barn

En god man för ensamkommande barn har hand om allt som rör barnets ekonomi och person. Det innebär att du har ett övergripande vårdansvar utan att överta föräldrarollen och du har ingen försörjningsplikt.

Som god man för ensamkommande barn ska du vara en vuxen som kan hjälpa barnet med kontakter med myndigheter, sjukvård och skola. Det ingår inte i ditt uppdrag sköta den fysiska omvårdnaden, skjutsa till skola eller fritidsaktiviteter, handla mat eller tvätta kläder.

Du ska ha regelbunden kontakt med barnet som kan bo i familjehem eller på boende. Följa med på beslutssamtal hos Migrationsverket eller utvecklingssamtal på skolan och ta formella beslut ingår i uppdraget.

De allmänna kraven på dig som tar på dig ett uppdrag för ensamkommande barn är att

 • du ska vara minst 25 år
 • du har en moralisk tystnadsplikt
 • du bör vara insatt i allmänna regler för skola, sjukvård och socialvård
 • du bör vara insatt i asylprocessen
 • du bör ha stor förståelse för de ensamkommandes behov och bakgrund
 • du ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

 • företräda barnet som intressebevakare och alltid se till barnets bästa
 • lämna in en förteckning över barnets ev. tillgångar
 • månadsvis lämna in arvodesräkning med noteringar om uppdraget
 • meddela överförmyndarnämnden om barnets förhållanden ändras, t.ex. flytt eller om barnet får uppehållstillstånd .

 • sköta den fysiska omvårdnaden
 • handla mat, köpa eller tvätta kläder
 • skjutsa till skola eller fritidsaktiviteter
 • själv arbeta med återförening med föräldrarna.

 • ha regelbunden kontakt med barnet och boendepersonal/familjehem
 • hålla dej informerad om barnets hälsa
 • medverka vid utvecklingssamtal på skola
 • utfärda fullmakt till offentligt biträde att sköta asylprocessen
 • vara med vid beslutssamtalet hos Migrationsverket
 • fatta och ta emot formella beslut.

Hur blir jag god man?

Du behöver lämna in en intresseanmälan. Efter att vi mottagit den så kontaktar vi dig för mer information eller med en inbjudan till ett informationsmöte. Du kommer också att behöva lämna in referenser (intyg om lämplighet) och genomgå en webbaserad utbildning.

Vi kontrollerar dina referenser och gör också utdrag ut Rikspolisstyrelsen belastningsregister samt kontrollerar eventuella noteringar i Kronofogdemyndighetens register.

Intresseanmälan God man

Hur länge räcker uppdraget?

Ditt uppdrag gäller tills barnet

 • får en förordnad vårdnadshavare efter beslut om permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT)
 • återförenas med förälder som själv har PUT eller TUT
 • utvisas eller varaktigt avviker
 • fyller 18 år.

Om barnet flyttas till annan kommun byts vanligtvis den gode mannen ut.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se