Bli god man för ensamkommande barn

Ett barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare behöver en vuxen som kan företräda dem i föräldrarnas ställe.

Som god man åt ensamkommande barn ska du agera som vårdnadshavare och förmyndare. Detta innebär rent praktiskt att du har skyldighet att bestämma i alla frågor som har med barnets angelägenheter att göra - såväl ekonomiska, personliga och rättsliga. Barnet bor inte hos den gode mannen, som inte heller har försörjningsplikt.

Att få se hur ett barn som är vilset blir allt tryggare är den största belöningen

Hur blir jag god man?

Du behöver lämna in en intresseanmälan. Efter att vi mottagit den så kontaktar vi dig för mer information eller med en inbjudan till ett informationsmöte. Du kommer också att behöva lämna in referenser (intyg om lämplighet) och genomgå en webbaserad utbildning.

Vi kontrollerar dina referenser och gör också utdrag ut Rikspolisstyrelsen belastningsregister samt kontrollerar eventuella noteringar i Kronofogdemyndighetens register.

Lämna intresseanmälan
Senast uppdaterad: