Intresseanmälan som kontaktperson eller stödfamilj för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Kontaktperson: Som kontaktperson fungerar du som en vän som stödjer och stärker den enskilde till ett meningsfullt och självständigt liv. Beroende på behovet varierar uppdraget till allt från några tillfällen i månaden till några tillfällen i veckan.

Stödfamilj: Som stödfamilj tar ni emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i ert hem för att avlasta vårdnadshavarna. Tidsmässigt handlar det vanligtvis om någon eller några dagar per månad.

Som kontaktperson och stödfamilj får du arvode och omkostnadsersättning utifrån SKRs (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer.

Intresseanmälan som kontaktperson eller stödfamilj (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: