Kontaktfamilj och kontaktperson

En kontaktfamilj är ett stöd för en viss barnfamilj. Det kan innebära att barnet bor hos kontaktfamiljen några dygn per månad. Kontaktfamilj är en uppskattad och efterfrågad stödinsats och en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete. Alla som har en kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Varför behövs kontaktfamiljer?

Barn kan få kontaktfamilj av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp. Att vara kontaktfamilj innebär att ge stimulans och stöd utifrån ett eller flera barns specifika behov.

Hur anmäler jag mitt intresse?

Via länken nedan når du ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. När du skickat in det kommer vi att kontakta dig för att berätta mer om vad uppdraget innebär och för att få höra vilka förutsättningar och förväntningar du har. Du förbinder dig inte till någonting genom att skicka in din intresseanmälan.

Det går naturligtvis även bra att kontakta familjehemsenheten via Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00 eller genom att mejla familjehemsenheten@skelleftea.se.

Anmäl intresse om att bli familjehem/kontaktfamilj

Vem kan bli kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Intresse, tid och ork räcker långt. En fördel är om familjen har erfarenhet av barn. En utredning görs för att bedöma resurser och matchning med lämpligt uppdrag. Personal från familjehemsgruppen gör hembesök hos dem som vill bli kontaktfamilj. Vi begär att få tala med referenter, samt tar uppgifter från social- och polisregister.

Vad får kontaktfamiljerna?

Som kontaktfamilj får man varje månad ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Ersättningen bestäms utifrån barnets ålder och uppdragets omfattning. Kontaktfamiljer erbjuds att gå en utbildning, vars syfte är att ge förberedelse och stöd inför uppgiften som kontaktfamilj. Uppdraget följs upp regelbundet.

Senast uppdaterad: