Öppen verksamhet för ungdomar 13-21 år med personlig assistans

Det finns möjlighet för dig i åldern 13-21 år med personlig assistans att vistas i en öppen verksamhet i samband med skoldag och under lov. Syftet är att ge ungdomar med personlig assistans en möjlighet att delta i ett socialt sammanhang på fritiden.

Den öppna verksamheten bedrivs i samarbete med korttidstillsynen på Lejonströmsskolan och Baldergymnasiet. Det krävs inget beslut för att delta på den öppna verksamheten, men en intresseanmälan ska lämnas in i god tid för att verksamheten ska kunna planeras. Verksamheten tar sedan kontakt och bekräftar startdatum. Avgift för måltider följer avgiften för LSS-insatsen korttidstillsyn.

Anmäl intresse för öppen verksamhet

Intresseanmälan (pdf)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. om plats på öppen verksamhet.

Senast uppdaterad: