Fritid och mötesplatser

Fritidsaktiviteter för vuxna

För dig som har en funktionsnedsättning finns många fritidsaktiviteter att delta i. För att du ska må bra behöver du ha ...

Mötesplats för dig över 18

Tisdagsklubben är en mötesplats för dig som är över 18 år och har funktionsvariation. Främst för dej med intellektuell...

Mötesplats för dig som är 55+

Måndagsträffen är en mötesplats för seniorer som är 55+ år och har funktionsvariation. Främst för dej med intellektuel...

Mötesplats för dig med psykisk funktionsnedsättning

På Stationsgatan 19 i centrala Skellefteå i Föreningarnas hus finns mötesplatsen Castor. I huset finns även ideella före...

Korttidstillsyn / fritids för skolungdom 13-21 år

Skolungdom över 12 år, som inte längre har rätt till fritids (efter vårterminen det år ungdomen fyller 13 år), men som b...

Öppen verksamhet för ungdomar 13-21 år med personlig assistans

Det finns möjlighet för dig i åldern 13-21 år med personlig assistans att vistas i en öppen verksamhet i samband med sko...

Tillgängligt friluftsliv

Friluftsliv ska vara tillgängligt för alla. Här kan du läsa mer om friluftsområden i Skellefteå kommun som är anpassade ...

Kompiskortet

Med ett Kompiskort blir det enklare för dig som har en funktionsvariation att ta del av Skellefteås kultur-, idrotts- oc...

Fritid som funkar

Fritid som Funkar arbetar med att utveckla och bredda fritiden för dig som har en funktionsvariation. På hemsidan hitt...