Individuell plan enligt LSS

Du som fått en insats enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, har också rätt att få en
individuell plan. En individuell plan talar om vilket stöd du
ska få och är ett sätt för dig att bestämma mer över ditt
liv.

Varför ska du ha en individuell
plan?

En individuell plan kan vara bra om:

  • du vill förändra någonting i din vardag
  • du tycker att du bestämmer för lite om vad som är viktigt i ditt liv
  • du vill att de som hjälper dig ska samarbeta bättre

Hur begär jag en individuell plan?

Kontakta kommunen via kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg eller fyll i en av de här blanketterna:

Senast uppdaterad: