Introduktion i samhället

Du som kommer till Sverige som flykting och invandrare kan få stöd och hjälp att lättare komma in i samhället. Till exempel kan du få hjälp med att skaffa bostad, anmäla dig till svenska för invandrare (SFI), komma in på arbetsmarknaden och få ekonomiskt stöd. Målet är att alla som kommer hit ska kunna leva ett självständigt liv och försörja sig själva.

Skellefteå kommuns långsiktiga mål är att alla nyanlända ska trivas i kommunen och vilja stanna kvar här för att bo, arbeta, eller studera.

Kommunens ansvar

Skellefteå kommun som helhet har följande ansvar vad gäller nyanländas etablering i samhället:

 • Mottagande
 • Bostadsförsörjning. Nyanlända konkurrerar under samma förutsättningar som alla andra kommuninnevånare vad gäller bostad.
 • Praktiskt stöd i anknytning till bosättningen
 • Samhällsorientering
 • Undervisning i SFI, Svenska för invandrare, samt annan vuxenutbildning
 • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
 • Se till att nyanlända kan ta del av övrig kommunal verksamhet och service
 • Eventuell försörjning och andra insatser som kan bli aktuella om det visar sig att en nyanländ inte kan delta på grund av nedsatt prestationsförmåga i den etableringsplan som Arbetsförmedlingen tagit fram.

Ekonomiskt stöd

Alla som omfattas av den statliga förordningen om mottagning av flyktingar i kommuner har rätt att ansöka om försörjningsstöd om man inte kan försörja sig själv. Samma lagar och regler gäller för dem som för alla andra som söker försörjningsstöd i Sverige.

Försörjningsstöd beviljas också initialt i avvaktan på att statliga ersättningar beviljas. När dessa har kommit igång så bedöms man som självförsörjande.

Vad täcker försörjningsstödet?

Försörjningsstödets storlek beror bland annat på hur stor familj personen som söker har och åldern på de barn som bor hemma. Bidraget ska täcka hyra och uppehälle. Det innebär att bidraget ska täcka både personliga och gemensamma kostnader som:

 • mat och hygien
 • kläder och skor
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • telefon
 • fritid
 • förbrukningsvaror
 • tidning
 • husgeråd.

Vill du veta mer om introduktionsbidrag och om hur du ansöker? Ring kommunens kundtjänst.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för nyanländas etablering vad gäller arbete och utbildning. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att deltagare så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning.

Läs mer om etableringsprogrammet Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se -
guiden till svenska samhället

Informationsverige.se är en webbplats med tydlig och korrekt samhällsinformation på tio språk som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Helt enkelt en guide till hur det svenska samhället fungerar.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: