Viktigt meddelande till allmänheten

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid stora olyckor och andra allvarliga händelser samt vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. När allmänheten omedelbart behöver varnas används varningssignalen Viktigt Meddelande.

Vilka situationer kan det handla om?

Signalen används vid till exempel störningar i viktiga samhällsfunktioner eller när allmänheten utsätts för risk på grund av farliga bränder, giftiga gasutsläpp eller explosionsrisk. Det kan även handla om smittspridning eller svår brottslighet som innebär allmän fara.

VMA i telefonen

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras VMA med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område. Mer information om VMA hittar du via dessa länkar:

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Länk till annan webbplats.

SOS Alarm Länk till annan webbplats.

Hur låter signalen?

Viktigt Meddelande-signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar, med 14 sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en 30 sekunder sammanhängande signal.

Vad ska du göra när signalen hörs?

  • stanna inomhus eller gå inomhus om du är ute
  • stäng dörrar och fönster, ventiler och fläktar
  • sätt på radions P4 eller text-TV och invänta information om vad som har hänt och vad du ska göra för att skydda dig.

Signalen testas varje kvartal

Signalen testas kl 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte göra någonting, förutom att lägga på minnet hur den låter i händelse av situationer som eventuellt kan uppstå vid senare tillfälle.

Var hörs signalen?

Användning av signalen begränsas till just det område där allmänheten bedöms vara i fara. I Skellefteå kommun finns det utomhusalarmeringssystem uppsatta som täcker Skellefteå tätort, Boliden, Skelleftehamn, Örviken och Ursviken. Signalen är utformad så att du ska kunna höra den om du befinner dig utomhus när den ljuder. Det finns alltså inga krav på att du ska kunna uppfatta den om du befinner dig inomhus.

Utomhussignalen är bara en del av det totala systemet för VMA. Sms, radio, TV och digitala kanaler utgör viktiga informationsvägar för myndigheterna. Dessa kanaler når även till de orter inom Skellefteå kommun som inte täcks av utomhusalarmeringssystemet.

På nationell nivå pågår arbete med att utveckla och förstärka VMA-systemet.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information, och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13:

  • Det har gått ett VMA där jag bor, är det ok att gå ut?
  • Dricksvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
  • Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
  • Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något allvarligt?
  • Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?

Här kan du läsa mer om 113 13 (SOS Alarms hemsida) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: