Bli en aktiv åskådare som agerar mot våld

För att framgångsrikt förebygga våld behöver hela samhället engageras; det offentliga, näringslivet, föreningarna. Och inte minst du och jag som individer. Så: Vad kan vi göra? Hur minskar vi risken för att våld uppstår? Och vilka strategier kan vi använda om vi blir vittne till en kränkande eller hotfull situation?

En vuxen agerar när han ser ett barn som bråkar med ett annat barnFörstora bilden

Vi behöver bli aktiva åskådare som agerar mot våld. Att vara en aktiv åskådare innebär mycket mer än att gå emellan i ett fysiskt slagsmål. Det handlar även om att visa oro för en vän som har en kontrollerande partner. Samt att säga ifrån och ifrågasätta hur vi pratar med och om varandra – att ifrågasätta beteenden och attityder som leder till att vi behandlar varandra illa.

Om vi på förhand tänkt igenom hur vi kan säga ifrån eller agera i olika situationer är det mycket lättare att faktiskt göra det. Det är också mer troligt att andra hjälper till om någon tar ansvar och visar att något inte är okej.

Som aktiva åskådare kan vi ingripa före, under och efter en våldssituation. Ju fler som ser sig som möjliga ingripare och ju fler strategier man har för att ingripa, desto fler ingripanden kan göras.

Före

Om vi på förhand tänkt igenom hur vi ska säga ifrån mot våld är det mycket lättare att faktiskt göra det. Det är också mer troligt att andra hjälper till om någon tar ansvar och visar att något inte är okej. Exempel på ingripanden vi kan göra för att förebygga våld:

  • Visa oro för en vän som har en kontrollerande partner.
  • Säga ifrån när någon drar rasistiska eller sexistiska skämt.
  • Lyfta frågan i gruppen om du upplever en tuff eller hård stämning i ett klassrum eller på en arbetsplats. ”Vill vi verkligen ha det så här?”

Under

Om vi bevittnar lindrigare våld och kränkningar finns det olika sätt att säga ifrån och visa att det inte är okej. Här är några exempel:

  • Grip in direkt. Du kan lägga dig i och fråga vad som händer.
  • Grip in indirekt. Du kan till exempel gå nära och fråga hur läget är, klämma dig mellan personerna eller avbryta situationen genom att fråga vad klockan är.
  • Distrahera. Du kan gå in i situationen och låtsas som att du inte förstår att den är våldsam genom att börja prata om något helt annat. Du kan också testa att skrika eller sjunga för att avleda uppmärksamheten från den våldsutsatte.
  • Ta hjälp av någon annan. Ibland kan det vara för riskfyllt att ingripa själv, då är det bra att samla fler krafter.

Det är själva avbrytandet som är viktigt, inte att hantera konflikten i sig eller förklara varför förövaren gör fel.

Efter

Efter en våldshändelse kan du kolla av med den som blivit utsatt, till exempel genom att fråga ”Hur är det?” eller ”Vill du ha hjälp med något?”. Visa att du uppmärksammat det som hänt och erbjud ditt stöd.

Känner du den som använt våld – prata med den och visa att det inte är okej. Du kan också fråga hur det kom sig att personen valde att utsätta personen. Uppmuntra denne att ta ansvar och söka stöd för att sluta använda våld.

Vi behöver prata om att våld angår oss alla

Vad gör vi när vi uppmärksammar en kränkande eller hotfull situation? Vilka strategier kan vi använda? Det finns andra sätt än direkt konfrontation – titta på filmen så får du se!

Senast uppdaterad: