Sambandet mellan lindrigt och grovt våld

Ofta är det endast det grövre våldet som människor ser som våld. Och ju grövre våldet är desto mer uppmärksamhet får det. Men de lindrigare formerna av våld hänger ihop med det grövre våldet. Lindriga former av våld är till exempel nedvärderande bilder, blickar eller kommentarer samt rasistiska och sexistiska skämt.

VåldspyramidenFörstora bilden

I miljöer där lindrigt våld är vanligt och ses som normalt, är även grövre former av våld betydligt vanligare än i miljöer där majoriteten inte accepterar det lindriga våldet.

Våldspyramiden (bilden här ovanför) visar sambandet tydligt. Det där rasistiska skämtet kan, om ingen reagerar, med tiden följas av muntliga påhopp, senare sparkar och hot, till slut misshandel och i värsta fall mordförsök och mord.

Om fler av oss reagerar på det lindriga våldet, kan vi hindra den stegvisa förflyttningen mot det grövre våldet i tid.

Det handlar alltså mycket om vad vi tillsammans vänjer oss vid att se som normalt. Vi behöver öka vår medvetenhet och upptäcka det lindriga våldet. Då kan vi agera på det och visa att det inte är okej.

Vi behöver prata om hur vi kan förebygga våld

Vad kan du och jag göra? Hur minskar vi risken för att våld uppstår? Och vilka strategier kan vi använda om vi blir vittne till en kränkande eller hotfull situation? Se gärna filmen för att ta del av några tips.

Senast uppdaterad: