Sambandet mellan negativa normer och våld

Forskning visar att miljöer med stor ojämlikhet – och särskilt ojämlikhet mellan könen – innehåller mer våld. Det är nästan som att det i typiska killmiljöer förväntas våld. Men den negativa mansrollen, alltså normen att man ska vara macho som kille, är bara en av många exempel på negativa och begränsande normer.

Vi börjar med de miljöer där normen är att killar ska vara macho. I denna norm ingår en förväntan om att man som kille ska använda och tåla våld.

Den som bryter mot den förväntade normen blir ofta bestraffad av omgivningen: Kallas fjollig (man) eller bossig (kvinna). Transpersoner och icke-binära får höra ännu mer glåpord för att de bryter mot normen.

Dessa normer sätts ofta tidigt i livet. Till exempel genom att vuxna inte tar pojkars våld mot varandra på allvar. Då lär sig barn att pojkar förväntas slåss.

Många unga killar oroar sig för att inte uppfylla kraven på könsrollen. Oron kan leda till att de vill bevisa sin manlighet genom att göra just våldsamma saker.

Genom att fler killar och män visar att det faktiskt finns flera sätt att vara kille på, blir det mindre viktigt att bevisa sin manlighet på våldsamma sätt.

Förstora bilden

Källa: Ekvalita ekvalitaeducation.se

Men negativa normer handlar inte alltid om genus. De kan handla om ålder, funktionsvariation, hudfärg, utseende/kroppsform, ekonomi ... ja, allt som gör oss till dem vi är. Och normerna varierar beroende på tid, plats och sammanhang.

Vi behöver utmana och bli medvetna om de normer som ökar risken för trakasserier, kränkningar och våld. Att passa in i dessa normer kan ge status, makt och förmåner. Men om man istället hamnar utanför normen ökar risken för att utsättas för kränkningar, trakasserier och våld.

Vi behöver synliggöra vilka normer vi lever med för att kunna välja de vi vill ha och skrota de som begränsar och är destruktiva. Det handlar helt enkelt om jämlikhet. Ju mer jämlikt och jämställt ett samhälle är desto mindre våld.

Alla ska få vara med och känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för kränkningar bara för att man inte passar in i rådande normer.

Alla är lika mycket värda och ska respekteras och inkluderas utifrån det.

Varför är det vanligt att tjejer i högstadiet kallas hora, billig och många andra saker? Varför är bög och homo skällsord?  

Vilka signaler skickar vi vuxna till våra barn? Vad är okej och vad är konstigt?

Senast uppdaterad: