När är belysningen tänd?

Gatubelysningen är aktiverad mellan 5 augusti och 30 april. Under den här perioden styrs gatubelysningens tändning och släckning huvudsakligen av solens ned- och uppgång.

Gatubelysningen är aktiv från 5 augusti till och med 30 april. Under den här perioden styrs belysningens tändning och släckning huvudsakligen av solens ned- och uppgång.

Undantag från styrningen med ljusrelä (under vinterperioden)
Energibesparing och undantag under vinterperioden

 • Mellan klockan 22.00 och 06.00 släcks 2/3 av belysningen i tätorterna stegvis ner, så kallad fasnedkoppling. Av den tredjedel som fortfarande är igång eftersträvar vi att ha minst en ljuspunkt tänd i varje korsning och i övrigt ska ungefär var tredje lampa lysa.
 • Belysningen på landsbygden släcks nattetid mellan klockan kl 23.00 och 06.00.
 • För belysningen i centrala Skellefteå sker varken fasnedkoppling eller nattsläckning.

När är belysningen tänd under sommarperioden?

Gatubelysningen är inaktiv från 1 maj till och med 4 augusti. Under denna period är all belysning i kommunen normalt släckt.

Säsongstider för gatubelysningen
Gatubelysningen är aktiverad mellan den 5 augusti och den 30 april.

Tändtider utom detaljplanerat område
Samtliga lampor tänds vid solens nedgång.
Samtliga lampor släcks vid solens uppgång och överrider tändtider enligt nedan.

 • Klockan 23.00 släcks alla lampor. (nattsläckning)
 • Klockan 06.00 tänds alla lampor.

Vissa nyanlagda anläggningar dimrar all belysning mellan 23.00 – 06.00

Tändtider inom detaljplanerat område
Samtliga lampor tänds vid solens nedgång.
Samtliga lampor släcks vid solens uppgång och överrider tändtider enligt nedan.

 • Klockan 22.00 – 23.00 är två av tre lampor tända. (fasnedkoppling)
 • Klockan 23.00 – 06.00 är en av tre lampor tända. (fasnedkoppling)
 • Klockan 06.00 tänds alla lampor.

Vissa nyanlagda anläggningar dimrar all belysning mellan 22.00 – 06.00

Undantag från tändtider inom detaljplanerat område
Tänt hela natten

 • Centrum
 • Stämningsgården
 • Sjungande dalen
 • Degerbyn
 • Brännan
 • Prästbordet
 • Norrböle
 • västra Älvsbacka
 • Moröhöjden
 • Anderstorp
 • Campusområdet.

Nattsläckning 23.00 – 06.00

 • Torsgatan öster om Svedjevägen har nattsläckning.

Förlängd belysningstid av vissa cykelvägar natten mot lördag och söndag

 • Morö Backe
 • Anderstorp

Fasnedkoppling med hänsyn till nattbelysta gång och cykelpassager

 • Höjdgatan, Svedjevägen, Anderstorpleden och Gymnasievägen
 • Hedensbyns-, Hammarängens- och Degerbyns industriområde
Senast uppdaterad: