Organisation, styrning och resultat

Organisation

Vi är övertygade om att hållbarhet är något vi skapar tillsammans. Samarbete är helt centralt för att vi ska lyckas. Där...

Styrning och mål

Från globala mål ner till nationell nivå för Sverige och slutligen mål och styrdokument på lokal nivå. Här kan du se vad...

Projekt, resultat och rapporter

Uppföljningen av kommunens hållbarhetsarbete och projekt sker på olika sätt. Exempelvis mäts vi genom SCB-statistik och ...

Organisation, styrning och resultat

Samarbete och samverkan är centralt för en hållbar utveckling av Skellefteå och samhällsutvecklingen i stort. Att vi lyckas samarbeta både internt och externt för att nå vår vision om en hållbar plats för en bättre vardag och samtidigt göra positiva lokala och globala avtryck.

Samverkan kräver förutsättningar i både organisation och styrning. Här kan du läsa mer om hur vi organiserat oss och vad vi styrs av, men också om våra projekt och resultaten av dem.