Framtidssäkrade mobilitetshubbar i kallt klimat

Detta projekt syftade till att skapa kunskap och utveckla processer som gör att tätortsnära landsbygd kan förses med framtidssäkrade mobilitetshubbar, det vill säga mobilitetshubbar förberedda för drönartrafik. Visionen är att öka tillgängligheten till lokal service och gynna klimatsmarta resebeteenden och godstransporter.

Resultat

Projektet har undersökt förutsättningarna för att integrera drönarplattformar och andra transportslag med krävande infrastruktur i mobilitetshubbar i Skellefteå.

Arbetet har visat att det finns många aktörer, processer och osäkerheter i denna utveckling men att det har gjorts och görs en hel del arbete för att komma framåt.

Arbetet belyser utmaningen med transformativa system där dagens organisatoriska strukturer utmanas i takt med samhällets nya behov och tekniska utveckling. Idag planeras mark och vatten i en kommun av just kommunen, medan luftrummet planeras av staten. Utveckling av ny luftburen trafik i det undre luftrummet kräver därför utveckling av regulatoriska principer i Sverige.

Arbetet ger en överblick över komplexiteten och behovet av att arbeta på nya sätt, involvera nya kompetenser, kanske framför allt nya samarbeten i samhällsplaneringen.

Det är svårt i dagsläget att nå en konkretisering av hur en framtidssäkrad mobilitetshubb ska utformas, eller hur planeringsprocessen behöver förändras då det inte bara är beroende på drönarnas utveckling, utan såväl andra beteenden, transportsätt som mobilitetsstrukturer.

Arbetet sammanfattar därför nästa steg för Skellefteå i att det är av väsentlighet att fortsätta utforska drönartrafikens aktörer samt bana väg och utveckla transformativa arbetsmetoder med stora osäkerheter. 

Skellefteå har sedan 2020 ett arbete med att utveckla ett system för mobilitetshubbar pågått, parallellt med utvecklingsprogrammet ELIS (Elektrifierad Luftfart i Sverige) som etablerat en testbädd för elflyg, drönartransporter och eVTOL i norra Sverige. Den kraftiga tekniska utvecklingen skapar nya outforskade möjligheter inom samhällsplaneringen för vad som krävs vid utvecklingen av en mobilitets- eller servicehubbar i kallt klimat med snörika vintrar.

För att säkerställa att mobilitetshubbar utvecklas på ett framtidssäkrat sätt krävs både kunskap, innovation och delvis nya rutiner och processer kring samverkan vid tidig planering. Syftet med detta projekt är att skapa kunskap och utveckla processer som gör att tätortsnära landsbygd kan förses med framtidssäkrade mobilitetshubbar som ökar tillgänglighet till lokal service och gynnar klimatsmarta resebeteenden och godstransporter, i linje med Skellefteås strategi om en hållbar plats för en bättre vardag.

Detta ska göras genom att utreda förutsättningarna för att integrera drönarplattformar och andra transportslag med krävande infrastruktur i mobilitetshubbar i Skellefteås kalla klimat och genom att beskriva behov, utveckla och provtrycka nya rutiner och arbetssätt för planering av mobilitetshubbar i kallt klimat med hänsyn till osäkerhet inom teknikutvecklingen.

Projektet har en total budget på cirka 589 000 kr varav 499 000 kr söks från Vinnova. Skellefteå kommun är huvudsökande och Skellefteå Science City samarbetspartner. Projektet pågick från 1 december 2022 till 31 augusti 2023.

Senast uppdaterad: