Flytt av fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordningen eller säkerheten i trafiken får i vissa fall flyttas från platsen. Det sker efter beslut från Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

Fordonsägaren är alltid ansvarig för sitt fordon. Ett fordon som är uppställt på fel sätt och stör ordning, säkerhet eller miljön har kommunen möjlighet att flytta. Flyttning av fordon sker med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Kommunen kan i vissa fall även besluta om att fordonet ska skrotas.

Fordonsflytt kan bli aktuellt om fordonet exempelvis parkerats:

  • Så det hindrar trafik eller utgör fara
  • Så att det försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
  • Oavbrutet på samma plats under minst tre dygn
  • På en parkeringsplats för rörelsehindrade
  • På eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfart

Fordonet kan också flyttas om det till exempel:

  • Är belagt med körförbud
  • Saknar registreringsskylt
  • Inte får brukas på grund av obetald fordonsskatt
  • Saknar trafikförsäkring

Fordonet kan också flyttas om ägaren av fordonet har fordonsrelaterade skulder på mer än 5000 kr.

Fordonet flyttas till en särskild uppställningsplats och polisen underrättas om fordonsflytten. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du därför alltid vända dig till polisen.

Kommunen bistår även privata mark- eller fastighetsägare med att flytta felaktigt parkerade eller långtidsuppställda fordon och fordonsvrak från deras mark.

Innan kommunen kan hjälpa till ska mark- eller fastighetsägaren själv försöka kontakta fordonsägaren genom att skicka två rekommenderade brev med begäran om att fordonsägaren ska flytta bilen. Sedan har fordonsägaren en vecka på sig att flytta fordonet. Därefter kan mark- eller fastighetsägaren skicka in en hemställan om flytt av fordon till kommunen.

Blankett för hemställan skickas ut av kommunen. Kontakta kommunen på fordonsflytt@skelleftea.se.

Kostnaden för fordonsflytt från privat tomtmark debiteras beställaren.

Ägaren av ett fordon som flyttats med stöd av Lag om flyttning av fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

Ett fordon som förvaras på kommunens särskilda uppställningsplats lämnas inte ut förrän kostnaderna har betalats.

Vid flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras kostnaden den som begärt flyttningen enligt inskickad hemställan.

Ett fordonsvrak är ett fordon som står övergivet och har ett litet värde. Oftast är det en bil men kan även vara andra typer av fordon. Ibland dyker fordonsvrak upp på ställen där de inte ska vara och det är inte bara fult när ett fordonsvrak står och skräpar. Det kan också innebära miljörisker och vara en säkerhetsrisk för barn som kan komma att använda fordonsvraket som lekplats.

Att överge sitt fordon eller förvara det på ett sätt som strider mot lagstiftningen i Miljöbalken är ett miljöbrott. Det är straffbart med böter eller fängelse.

I första hand är fordonsägaren ansvarig för att transportera bort fordonet. Om kommunen fraktar bort ett fordonsvrak debiteras fordonsägaren kostnaderna för flyttning och skrotning av fordonet.

(Lag 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall 9§)

Föremål som finns på eller i ett fordon anses vid tillämpningen av denna lag höra till fordonet. Om ett föremål som finns i ett fordonsvrak inte har varit avsett att stadigvarande brukas i fordonet, behandlas det dock enligt bestämmelserna i lagen (1938:121) om hittegods.

Föremål som kan anses tillhöra fordonet: däck, verktyg, hundbur för bil, bilbatteri, domkraft, fälgkors mm.

Föremål som kan klassas som hittegods: kläder, telefon, väskor, hörlurar mm. Allt hittegods lämnas in till polisen.

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller ett fordonsvrak kan du anmäla det till kommunen och göra en felanmälan genom att ringa kundtjänst: 0910-735000 eller skicka ett mail till fordonsflytt@skelleftea.se.

Senast uppdaterad: