Kungörelse avseende fordonsflytt

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats. Har du fått ett fordon flyttat eller har frågor kring fordonsflytt vänligen kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-735000 eller maila till fordonsflytt@skelleftea.se.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 30 dagar efter nedan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella stadigvarande föremål som tillhör fordonet.

Flyttade fordon

Anslagsdatum

Registreringsnummer

Fabrikat

Plats för anträffande

Ärendenummer

2024-02-20MND332Volvo V90Storgatan, Kåge2024-44
2024-02-15WCA759Subaru LegacySopranvägen, Skellefteå2024-40
2024-01-24WYO993KILAFORS SRB3CTT-24-56Ordergatan, Skellefteå2024-27
Senast uppdaterad: