Kungörelse avseende fordonsflytt

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats. Har du fått ett fordon flyttat eller har frågor kring fordonsflytt vänligen kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-735000 eller maila till fordonsflytt@skelleftea.se

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 30 dagar efter nedan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Flyttade fordon

Anslagsdatum

Registreringsnummer

Fabrikat

Plats för anträffande

Ärendenr


Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se